Volledig scherm
Door het lerarentekort moeten scholen steeds vaker klassen samenvoegen. Ook worden werklozen met een lesbevoegdheid overgehaald om weer voor de klas te gaan staan. Foto ter illustratie. © Arie Kievit

Honderden werkloze leraren staan weer voor de klas

LERARENTEKORTHonderden leraren die werkloos thuis zaten met een uitkering zijn overgehaald om terug voor de klas te komen. Het werklozenplan van het kabinet om het nijpende lerarentekort aan te pakken, lijkt daarmee succes te hebben.

Quote

We kunnen het ons niet permitte­ren dat zoveel mensen thuiszit­ten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren’

minister Arie Slob, Basis- en Voortgezet Onderwijs

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorig jaar augustus kwam Slob met het plan om duizend werkloze leraren terug voor de klas te krijgen. Vorige maand stond de teller op 570 nieuwe leraren. ‘Het plan ligt daarmee op koers’, meldt Slob.

Het rekruteringsprogramma voor werklozen loopt via het Participatiefonds, dat de uitkeringen aan leraren betaalt. Volgens het Participatiefonds zijn 383 van de 570 ex-werklozen weer begonnen in het basisonderwijs. Van die 383 mensen staan er 271 voor de klas als leerkracht of invaller. Een ander deel van de ex-werklozen werkt nu als onderwijsassistent, schoolleider of in de kinderopvang.

Coaches

Om de aantallen verder op te krikken, begint het Participatiefonds komend schooljaar met regionale ‘matchingsteams’. Die teams gaan werkloze leraren met een uitkering in contact brengen met scholen waar onvervulde vacatures zijn.

Ook gaat het Participatiefonds werkloze ex-leraren opleiden tot coaches. Als coach kunnen zij dan beginnende leraren helpen. ‘Het gaat hier om uitkeringsgerechtigden van met name 55-plus die wel graag terug willen naar het onderwijs, maar niet meer voor de klas willen of kunnen staan’, aldus minister Slob.

Veel werklozen

Bij de lancering van het werklozenplan zei Slob vorig jaar dat ‘we het ons niet kunnen permitteren dat zoveel mensen thuiszitten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren’. Uit cijfers bleek toen dat zo’n 14.000 mensen met een lesbevoegdheid voor de basisschool thuiszitten.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is de groep werklozen groot vanwege de hoge werkdruk en het grote aantal burn-outs. ,,Ze zijn uitgeblust’’, aldus AOb-bestuurder Eugenie Stolk. ,,De werkdruk moet echt omlaag en er moet ruimte zijn voor ontwikkeling.’’

Groot tekort

Eerder deze zomer bleek dat lang niet alle werkloze leraren weer terug voor de klas kunnen. Ongeveer 29 procent van de werkloze leraren gaf aan niet terug te willen in het onderwijs. Bijna de helft is wel bereid om terug te keren in het onderwijs, maar wil niet meer voor de klas staan.

Het lerarentekort in Nederland is groot. Een rapport van DUO Onderwijsonderzoek & Advies voorspelde in juli dat basisscholen na de zomervakantie zo’n 1400 leraren tekort komen. Daarmee ligt het tekort 9 procent hoger dan vorig jaar. De PO-raad vindt de aanpak van het kabinet niet voldoende en vindt dat er meer geld naar het onderwijs moet.

Volledig scherm
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. © ANP