Volledig scherm
Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66). © ANP

Eigenbelang voorop bij ontwikkelingshulp

Het kabinet wil voorkomen dat economische vluchtelingen massaal de oversteek wagen naar Europa en Nederland. Het nieuwe beleid voor ontwikkelingshulp zet meer in op het tegengaan van migratie. Extra geld wordt gestoken in instabiele regio’s dichter bij Europa.

,,Een grotere inspanning gericht op preventie is hard nodig”, stelt minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ,,Door daar nu sterker op in te zetten, voorkom je allereerst veel menselijk leed, maar ook miljardenuitgaven voor noodhulp, opvang in de regio en wederopbouw. Dat is beter voor de wereld en beter voor Nederland.”

In de nieuwe focusregio’s – West-Afrika, de Hoorn van Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika – wordt jaarlijks 60 miljoen euro gestoken. Het geld gaat naar programma’s voor onderwijs, werk en jongeren. Voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in de regio waar zijn vandaan komen, trekt het kabinet 290 miljoen euro uit.

Geld verdienen

Het kabinet wil ook dat Nederlandse bedrijven geld gaan verdienen aan het terugdringen van armoede in de wereld. Het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen als schoon drinkwater, honger uitbannen, terugdringen van ongelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering biedt ‘verdienkansen’, schrijft Kaag in de nota waarin ze haar nieuwe beleid uiteenzet.

Het gaat dan vooral om bedrijven in sectoren waarin Nederland uitblinkt, zoals landbouw, water, chemie en medische technologie. De bedrijven worden ‘uitgedaagd’ om te komen met plannen die bijdragen aan het halen van de ontwikkelingsdoelen. Ook moet het midden- en kleinbedrijf geholpen worden als zij over de grens zaken wil doen. Dat was een nadrukkelijke wens van coalitiepartner VVD.

Zorgwekkend

Onder het vorige kabinet werden ontwikkelingshulp en buitenlandse handel al aan elkaar verknoopt. Daar wordt nu extra nadruk op gelegd. De internationale hulporganisatie ActionAid noemt dat ‘zorgwekkend’ en vreest dat de balans tussen hulp en handel verstoort raakt. ,,Het voelt toch een beetje als eigenbelang first, armoedebestrijding second”, vindt beleidsmedewerker Maria van der Heide.