Sabine raakte haar baan kwijt door borstkanker [7/8]

1 november 2018

Het krijgen van kanker heeft invloed op alle aspecten in je leven, dus ook op je werk. Er bestaan veel problemen rondom werk en kanker. Zo hebben kanker-overlevers 1,5 keer meer kans hebben om werkloos te zijn! In aflevering 7 doet Sophia onderzoek naar de combinatie van kanker en werk en de problemen (én oplossingen) die hiermee gepaard gaan.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media