Nederlands grote trots, een pikketanussie

5 juni 2022

Een Pikketanussie, Kopstootje, Japie, Vuurwatertje oftewel jenever. Thijs en Joep zijn bij een van de oudste jeneverstokerijen ter wereld en tevens met 442 jaar, een van de oudste bedrijven van Nederland. Hier zoeken zij uit hoe jenever wordt gestookt.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media