Fast fashion heeft ingrijpende gevolgen voor Bangladesh

3 juni 2019

In Bangladesh kan men met eigen ogen zien welke schokkende consequenties de productie van 'fast fashion' heeft voor het leven daar. Giftige stoffen die vrijkomen in (kleding)fabrieken worden zonder blikken of blozen gedumpt in rivieren. Bangladesh is echter een deltaland, waardoor alle wateren en rivieren met elkaar verbonden zijn en het gif vrij spel heeft. In deze aflevering van Waterlanders zien we de ingrijpende gevolgen hiervan voor het toekomstige leven van de bevolking.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media