Volledig scherm
Thom van Amsterdam maakte in 1984 deze foto van een drukbezochte raadsvergadering. Wat was er aan de hand? Wij menen links op de foto de Roosendaalse oud-wethouder Toon de Bruijn te herkennen. U ook?

Wie Wat Waar: 'Veel beroering bij vergadering van WVS'

Veel reacties kregen we op de foto die we plaatsten onder de kop 'Gemeentezaal puilde uit in 1984'. Het was inderdaad de Roosendaalse oud-wethouder Toon de Bruijn die aan het hoofd van de tafel zat, maar hij leidde géén raadsvergadering.

"Het was een vergadering van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS) in ons oude hoofdkantoor aan de Stationsstraat 40 in Roosendaal", mailde WVS-medewerker Johan Sebregts van de afdeling Documentaire Informatie Voorziening.

"De gelegenheid is volgens ons de benoeming van Frans Fakkers als algemeen directeur en opvolger van Paul Wagtmans. Dit vond echter niet in 1984 maar in 1987 plaats." Oud-wethouder Felix de Bekker van Etten-Leur vond de foto 'intrigerend'. "Wat me zeer verbaast is, dat ik noch Paul Wagtmans, noch Frans Fakkers kan vinden. Of zit Fakkers helemaal aan de andere kant van de tafel, tegenover de voorzitter?"

Ad Bruijnincx biedt misschien uitkomst. "Omdat er toen ook al sprake was van politieke spelletjes, trok de ene na de andere kandidaat zich terug voor de functie van directeur. De oplossing was snel gevonden. Frans Fakkers stelde als voorzitter van de sollicitatiecommissie voor om zichzelf maar als kandidaat aan te bieden. Dit gaf veel beroering. Van de 24 aangesloten gemeenten waren er nogal wat die niet voor zijn benoeming waren. Omdat wijlen Leo Timmermans, ambtelijk secretaris van het bestuur, veel aanzien genoot en dreigde zijn ontslag te nemen als men niet voor Frans Fakkers koos, werd hij toch gekozen. Wagtmans vertrok naar de provincie om gedeputeerde te worden."

Anderen die op de foto (mogelijk) herkend zijn, zijn volgens De Bekker Jack Ermen, 'oud-wethouder van Rucphen die veel te jong is overleden. Verder herken ik, naast de rokende mijnheer links aan de tafel de oud-wethouder van Etten-Leur, Teun Vermeulen.'

Jan van de Kasteele uit Sint Willebrord noemt 'rechts vooraan Henk Lahaye, toen hoofd personeelszaken, en links naast De Bruijn de heer Timmermans, secretaris van het algemeen bestuur. Rechtsonder, naast Lahaye, kijk je op de rug van Frans van den Akker, directeur van de Sociale werkplaatsen.'

Oud-WVS'er Ronald Verhulst herkende zichzelf. We kregen ook nog reacties op de foto van de touwtrekkende dames. Hun ploeg heette TTV Het Zwaantje en kwam uit Rucphen en Sprundel, aldus Jolanda Roks. De vrouwen trainden twee keer per week in manege De Vijfsprong 'en hingen daar met zijn allen achter de tractor'.

Volgens de bekende touwtrekker Peter Naalden uit Schijf waren de dames 'geduchte tegenstanders'.