Volledig scherm

Weerblog klimaatverandering: vaker perioden van droogte en neerslagextremen

November was een maand van warmterecords. Records die waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan de opwarming van de aarde. De timing kon eigenlijk niet ‘beter’ aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs. Het is vijf voor twaalf.

Van 30 november tot 11 december 2015 wordt in Parijs de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP21) gehouden. Tijdens de COP21 komen wereldleiders bijeen om internationale afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Het voornaamste doel is onder de kritieke 2 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven. De maand november laat goed zien dat de opwarming niet slechts een incident is, maar een trend. De gemiddelde temperatuur was afgelopen november in De Bilt bijna 10 graden. Dat is ruim drie graden boven het langjarig gemiddelde. Alleen in 1994 was november nog zachter, sinds het begin van de metingen in 1901.

Opwarming zet door

Wereldwijd is het 1 graad warmer dan rond 1750. In Nederland zelfs 1,7 graad, zo blijkt uit cijfers van het KNMI. Volgens het KNMI zijn de gevolgen van de opwarming zijn nu al merkbaar. Hittegolven, droogte, overstromingen, schade aan ecosystemen, bedreiging van de voedselproductie en schade aan de gezondheid worden naar verwachting in de toekomst heviger bij een stijgende wereldgemiddelde temperatuur.

Hoge CO2 concentraties

Uit onderzoek blijkt dat de concentratie CO2 met 40 procent is toegenomen sinds de industriële revolutie. Als het zo doorgaat ligt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3,2 tot 5,4 graden hoger dan het pre-industriële niveau. Ook al zouden we nu stoppen met CO2 uitstoot, dan nog blijft de temperatuur voorlopig stijgen vanwege de vertraagde werking van het klimaat.

Klimaatverandering in Zeeland en Brabant

Maar wat merken we zelf van de klimaatverandering? Grote delen van Zeeland en West-Brabant zijn extra gevoelig voor de klimaatverandering vanwege de directe ligging in de delta van onze grote rivieren. Een snellere zeespiegelstijging vraagt om sneller ingrijpen. Dijkverzwaringen en de inrichting van gebieden als wateropvanggebied zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden. Rond het Volkerak-Zoommeer in West-Brabant zijn verschillende gebieden aangewezen en ingericht voor de opvang van overtollig rivierwater.

Extremer weer

Maar op meerdere fronten merken we dat het klimaat verandert. Lange periodes van droogte en hittegolven kunnen met name de landbouw parten gaan spelen. De neerslagextremen nemen daarbij toe, buien worden zwaarder en er valt meer neerslag in korte tijd.

Natuur onder druk

Ook in de natuur staan verschillende dier- en plantensoorten onder druk doordat de huidige leefomstandigheden te drastisch veranderen. Natuurgebieden spelen bovendien een cruciale rol om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Wil je meer weten over de klimaatverandering en hoe natuur de zwaarste klappen kan opvangen, kijk dan hier.

Paul Begijn is stormchaser en werkt bij Natuurmonumenten. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, maar woont thans in Tilburg.

Volledig scherm