Volledig scherm
Chinezen in de metro van Beijing. Foto: AP

Vergrijzing gaat snel in China

BEIJING - De bevolking van China vergrijst in rap tempo, zo blijkt uit een vorig jaar gehouden volkstelling. Voor de autoriteiten vormt de uitkomst van de volkstelling vooralsnog geen aanleiding het eenkindbeleid dat de vergrijzing deels heeft veroorzaakt aan te passen.

China telt 1,34 miljard inwoners. Het aandeel ouderen stijgt flink, terwijl jonge mensen een steeds kleiner deel van de bevolking uitmaken. Uit de telling blijkt ook dat inmiddels de helft van de Chinezen in steden woont.

De snelle vergrijzing roept de vraag op hoe lang China zijn economische groei kan blijven volhouden. De Chinese economie is na die van de Verenigde Staten de grootste ter wereld.

De Chinese bevolking bestond in 2010 voor 13,3 procent uit mensen van 60 jaar en ouder. Dat is een stijging van drie procentpunten ten opzichte van het jaar 2000. Kinderen tot en met 14 jaar vormden 16,6 procent van de bevolking, een daling van 6,3 procentpunten in vergelijking met tien jaar eerder. De vergrijzing slaat het snelst toe in kustgebieden en meer ontwikkelde gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en een betrekkelijke schaarste aan grond.

Van de bevolking woont 49,7 procent in steden. In 2000 was dat ongeveer 36 procent. Zoals gezegd woonden er ten tijde van de volkstelling 1,34 miljard mensen in China. Dat waren er 73,9 miljoen meer dan tien jaar daarvoor en dat betekent dat de bevolking het afgelopen decennium trager groeide dan in voorgaande decennia. De teruggelopen groei is het gevolg van het zogenoemde eenkindbeleid, dat inhoudt dat stellen in de steden in de meeste gevallen niet meer dan een kind op de wereld mogen zetten en stellen op het platteland niet meer dan twee.

Velen in China vragen zich af of de regering het eenkindbeleid, in 1980 ingevoerd als een tijdelijke maatregel om de snelle bevolkingsgroei te temperen, binnenkort zal versoepelen. Dinsdag zei president Hu Jintao op een bijeenkomst van de Communistische Partij over bevolkingsvraagstukken echter nog dat het beleid gehandhaafd blijft. Hij zei ook dat de sociale voorzieningen voor ouderen verbeterd moeten worden.

Vroeger waren grote gezinnen in China gebruikelijk. Dit werkte de armoede in de hand. Het eenkindbeleid is een effectief middel gebleken in de bestrijding van de armoede, maar behalve de vergrijzing heeft het beleid nog een zorgelijk effect: veel zwangerschappen worden afgebroken als blijkt dat de foetus een meisje is.