De strafzaak tegen oud-eigenaar Rudi Bakker van de in 2000 ontplofte vuurwerkfabriek SE Fireworks in Enschede wordt niet heropend. ANP Photo
Volledig scherm
De strafzaak tegen oud-eigenaar Rudi Bakker van de in 2000 ontplofte vuurwerkfabriek SE Fireworks in Enschede wordt niet heropend. ANP Photo

Geen heropening zaak vuurwerkramp Enschede

DEN HAAG (ANP) - De strafzaak tegen oud-eigenaar Rudi Bakker van de in 2000 ontplofte vuurwerkfabriek SE Fireworks in Enschede, wordt niet heropend. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. Bij de ramp kwamen 23 mensen om het leven en vielen meer dan duizend gewonden.

De advocaat van Bakker, M. Goris, had om herziening van de zaak gevraagd. De advocaat deed dat, omdat uit nieuw onderzoek zou blijken dat de ramp niet kan worden verklaard doordat er op het bedrijf te veel en te zwaar vuurwerk was opgeslagen.

De Hoge Raad vindt dat deze nieuw ingebrachte informatie niet het vermoeden wekt dat Bakker zou zijn vrijgesproken als het gerechtshof in Arnhem hiervan op de hoogte was geweest. Dit hof veroordeelde Bakker in mei 2003 tot een jaar cel voor zijn schuld aan de vuurwerkramp. ,,SE Fireworks heeft opzettelijk vergunningsvoorschriften overtreden die met het oog op brandpreventie en brandbestrijding waren gegeven'', concludeert de Hoge Raad.

Het hoogste rechtscollege wijst er op dat er op het terrein van het vuurwerkbedrijf te veel en te zwaar vuurwerk aanwezig was, ook op plaatsen waar helemaal geen vuurwerk mocht zijn opgeslagen. Ook waren er geen functionerende sprinklerinstallaties en geen zelfsluitende of brandwerende deuren aanwezig.

En juist daarop is de schuld van SE Fireworks en Bakker gebaseerd, vindt de Hoge Raad. ,,De directeuren zijn ernstig tekortgeschoten in hun plicht tot naleving van de vergunningen en tot zorgvuldige controle. Wat in het herzieningsverzoek is aangevoerd, kan aan de schuld van SE Fireworks en aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Bakker niets wezenlijk afdoen.''