Volledig scherm
Passend onderwijs voor elk kind. Dat is het idee achter het passend onderwijs. Helaas werkt het op lang niet alle scholen zoals het zou moeten, waardoor er toch kinderen buiten de boot vallen. © Guus Schoonewille

‘Wél samen op één school, níet samen in één klas’

LezersreactiesDe gedachte achter het passend onderwijs is prachtig, maar de wer-kelijkheid is vaak helemaal niet zo mooi. Waar dat aan ligt? Daar hebben onze lezers een eigen mening over. De overgrote meerderheid vindt in ieder geval dat de randvoorwaarden voor kinderen met een rugzakje in regulier onderwijs nu niet goed zijn geregeld. Hier een aantal reacties op rij.

Buiten de boot

Sinds 2004 zijn we als ouders van kinderen met een (visuele) beperking al bezig met passend onderwijs. Ondanks vele gesprekken zijn andere belangen – bij de samenwerkingsverbanden, bij de scholen – zo krachtig dat er geen geoormerkt geld is voor kinderen met een beperking, dus worden er andere zaken mee gedaan.

We zijn nu veertien jaar verder en er zijn nog steeds kinderen die buiten de boot vallen, omdat onderwijzers niet de tijd en aandacht aan ze kunnen of mogen besteden. Ouders worden vaak onwetend gehouden door school, terwijl er een zorgplicht is. We leven in een zogenaamde maatschappelijke industrie voor onderwijs, zorg en arbeid waar velen enorme salarissen krijgen, maar de doelgroep niet geholpen wordt. Nederland kent schoolplicht, geen leerrecht!

Angelette Akkermans (Mi ta stimabo, organisatie voor mensen met een visuele beperking), Rijen

Dit werkt zo niet

Ik heb twee zoons waarvan één met diagnose asperger en mcdd. Hij is in groep 6 overgestapt naar speciaal onderwijs. Het was niet haalbaar in het regulier onderwijs te blijven op de manier zoals dat nu geregeld is. In een klas met dertig kinderen, inclusief een aantal met rugzakje, kan een docent niet in de behoeften van alle kinderen voorzien. Dit werkt niet voor de kinderen die extra zorg nodig hebben, maar je doet zo ook de andere kinderen in de klas tekort.

Van leerkrachten kan niet verwacht worden dat ze op alle gebieden bijgeschoold zijn, maar zij worden hier wel op afgerekend. Want iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Dus wil je de kinderen met een rugzakje zo lang mogelijk op het reguliere onderwijs houden, dan zullen de randvoorwaarden daar moeten verbeteren: kleinere klassen, een onderwijsassistent en meer geld voor extra individuele begeleiding.

Muriël van Wezel, Wouw

Quote

Kinderen met te ver uiteenlo­pen­de capacitei­ten in één klas plaatsen is geen goed idee

Corrie van der Pas, Breda

Aparte klas

Positief is de gedachte dat kinderen opgroeien in een afspiegeling van de maatschappij. Kinderen met te ver uiteenlopende capaciteiten in één klas plaatsen is geen goed idee, omdat het merendeel van de kinderen dan tekortgedaan wordt. Zorg binnen een school voor een aparte klas waar kinderen die extra zorg behoeven in geplaatst kunnen worden. De speelplaats delen ze dan samen met alle andere kinderen.

Corrie van der Pas, Breda

Samenwerken

Gelijke kansen voor elk kind, is prima uitgangspunt. Zelfs ieder kind heeft recht op onderwijs zou te realiseren zijn. Ja, wanneer onderwijswereld en zorgwereld goed gaan samenwerken misschien wel. Ik loop in de dagelijks in de praktijk tegen de bureaucratie van bijvoorbeeld de verschillende geldstromen aan. Mijn vraag is: wie wil dit in stand houden? Onlangs is me tijdens Oplossingenlab nog meer duidelijk geworden hoeveel problemen er leven in de verschillende regio’s. Zet de leerling met hulpvraag centraal!

Quote

Een onafhanke­lij­ke commissie zou die samenwer­kings­ver­ban­den waar basisscho­len onder vallen, moeten controle­ren op hoe gelden voor passend onderwijs worden besteed

Pauline Joosten, Willemstad

Henriet Jespers-van Dongen (Zorg in Onderwijs), Dongen

Niet geborgd

Het passend onderwijs is nu enkel een papieren werkelijkheid. Het probleem ligt in het feit dat het toezicht op passend onderwijs niét geborgd is. De slager keurt zijn eigen vlees. Een onafhankelijke commissie zou die samenwerkingsverbanden waar basisscholen onder vallen, moeten controleren op hoe gelden voor passend onderwijs worden besteed. Te vaak wordt niet op de juiste manier geïnvesteerd en daar zijn kinderen de dupe van. En daarom faalt thans het systeem.

Pauline Joosten, Willemstad

Bezuiniging

Het idee is mooi: voor ieder kind een passende plek, zo thuis nabij mogelijk. Echter, als je hetzelfde blijft doen wat je altijd deed en hetzelfde krijgt wat je altijd kreeg, werkt het niet. Dan voelt passend onderwijs als een bezuinigingsmaatregel en zijn kinderen en leerkrachten de dupe. De eerste jaren dachten veel reguliere scholen dat ze alle kinderen binnen moesten houden. Dan zie je kinderen eind groep 6 vastlopen en alsnog naar het speciaal basisonderwijs vertrekken. Wat kunnen deze scholen nog voor deze leerlingen betekenen, behalve ervoor zorgen dat ze weer goed in hun vel komen te zitten? Was die plek op de basisschool dan wel zo passend?

Ik denk dat passend onderwijs kán lukken. Maar dan net zoals in Scandinavië. Met meer (specialistisch) personeel op basisscholen, zodat álle kinderen de aandacht krijgen die zij nodig hebben en de leerkrachten zich niet tekort voelen schieten.

Quote

Een kind maar ook de leraar is niet geholpen met drie kwartier hulp in de week op school, er moet iedere dag begelei­ding zijn

Sandra Remijn van Merrienboer, Oud Gastel

Eugenie de Roij (Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, oud-basisschooldirecteur), Etten-Leur

Geen oplossing

Passend onderwijs is een hulpmiddel maar geen oplossing. Er moet gekeken worden naar het kind en niet naar de financiële kant van de school, hoe ze via een rugzakje geld kunnen opstrijken.

Een kind maar ook de leraar is niet geholpen met drie kwartier hulp in de week op school, er moet iedere dag begeleiding zijn. Het kost te veel geld en kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op het eigen niveau, met gelijkgestemden. Het is een enorm frustrerend voor een kind om altijd op de tenen te moeten lopen. Laat een kind zichzelf zijn, ze moeten al zoveel.

Sandra Remijn van Merrienboer, Oud Gastel

Flop

Passend onderwijs kende vanaf het begin een valse start, toen minister Van Bijsterveldt een bezuiniging van 300 miljoen euro aankondigde. Natuurlijk is iedereen voorstander van (indien mogelijk!) ‘thuisnabij’ onderwijs. Maar dan moet de basis op orde zijn, met genoeg kennis bij leerkrachten en meer handen in de klas.

Maar nee, men begon met het optuigen van een peperduur systeem van samenwerkingsverbanden, waarbij oeverloos werd vergaderd en protocollen werden bedacht om de juiste zorg te bieden. Het zogenaamde groeidocument spant hierbij de kroon: een bureaucratisch bolwerk, waaraan eigen professionele inzichten en gezond verstand ondergeschikt zijn gemaakt. Gevolg: kwetsbare kinderen krijgen niet de noodzakelijke zorg, reguliere kinderen worden aan hun lot overgelaten en de leerkrachten zijn overbelast.

Bij de invoering van passend onderwijs is vaak gewaarschuwd voor een flop als de stem van de werkvloer zou worden genegeerd.

Johan van Bergen (oud-basisschooldirecteur), Achtmaal

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Brabant
    Geef uw mening

    Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Bra­bant

    De twee grote ziekenhuizen van West-Brabant scoorden afgelopen week – wederom –geen hoge ogen in de nationale Ziekenhuis Top 100. Het Bravis kwam niet verder dan de 28ste plaats bij de streekziekenhuizen en het Amphia belandde op de een-na-laagste positie in de ranglijst van topklinische ziekenhuizen. Wat zegt dat in uw beleving over de kwaliteit van de zorg in deze regio? Heeft u nog voldoende vertrouwen in de zorg die u het dichtst bij huis kunt krijgen?

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen