Volledig scherm
© Efteling

Uitbreiding Efteling is niet voor iedereen een sprookje

GASTOPINIEEr was eens... In een wereld niet heel ver hier vandaan leefde eens een koning die steeds meer grond wilde hebben om zijn koninkrijk uit te breiden. De trotse buren die de ongemakken kregen, lieten weten dat hun land moeilijker bereikbaar werd en hun veiligheid in gevaar zou kunnen komen.

door Jan van Gorkum

Het kan het begin zijn van een sprookje, maar het is de werkelijkheid in Kaatsheuvel. Als oud-raadslid heb ik de indruk overgehouden dat de Efteling met een neerbuigende houding naar de gemeenteraad kijkt. Ze kunnen er formeel niet omheen, maar voor de Efteling leiden meer wegen naar hun einddoel.

Quote

De Efteling speelt Stratego. Hierbij zie je niet wie en
wat je tegenstan­der is

Jan van Gorkum, Oud-raadslid Loon op Zand

De Efteling verschuilt zich met enige regelmaat achter hun zogenaamde gevoelige bedrijfsgegevens. Door deze houding weet je als raadslid niet meer welk spel er nu en dan gespeeld wordt. De Efteling speelt geen open schaakspel waarbij je weet en ziet op welke wijze de stukken zich verplaatsen op het speelbord. Nee, de Efteling speelt eerder Stratego. Hierbij zie je niet wie en wat je tegenstander is. Pas als je ermee in aanraking komt, maakt hij zich bekend.

De Efteling heeft een machtig leger vol adviseurs en juristen die door middel van een charmeoffensief ten strijde trekken. In de flanken worden zij gesteund door de wethouder van het college van Loon op Zand en de provincie. De burgers in de gemeente, dus de buren van de Efteling, moeten het alleen doen.

Volledig scherm
Vleermuis © Signify

In het hele verhaal rondom de uitbreiding van de Wereld van de Efteling moeten partijen zoals BMF en Natuurmonumenten worden meegetrokken om hun groen imago kracht bij te zetten. De Efteling weet op de ene of andere manier beide partijen aan zich te binden. Zij laten hun ingebrachte zienswijze varen. De obstakels worden geruimd en de door de Efteling gewenste zuidelijke ontsluitingsvariant wordt in het plan opgenomen.

Niet de mens was bij machte om het natuurgebied te behouden maar uiteindelijk de natuur zelf. De vleermuis verwees de Efteling om toch de Eftelingsestraat in te zetten voor verkeersontsluiting voor de Wereld van de Efteling. Met deze realiteit moet de Efteling schoorvoetend verder, maar wil de zeggenschap over de functie en de inrichting van deze straat in eigen handen houden. Hiermee wordt de gemeenteraad buitenspel gezet. Op deze manier levert deze straat een bijdrage aan afhandeling van het verkeer rondom de Efteling.

Ommezwaai

Gelijktijdig loopt het natuurontwikkelingsproject Landgoed Pauwels op het grondgebied van de gemeente Loon op Zand en Tilburg. Ook de Efteling is hierin een speler door geldmiddelen in te zetten en hun belangen veilig te stellen bij het opstellen van een dergelijk plan. Bij het lanceren van het Recoduct over de N261, een miljoenenverslindend project waarvan nut en noodzaak niet is aangetoond, wordt de ommezwaai van BMF en Natuurmonumenten aangaande de zuidelijke ontsluiting enigszins helderder.

Quote

Voor een politieke terugkoppe­ling naar de trotse buren van de Efteling is onvoldoen­de tijd

Jan van Gorkum, Oud-raadslid Loon op Zand

Het is overigens de vraag of de gemeenteraad van Loon op Zand voldoende bestuurlijke slagkracht heeft of krijgt om tot een transparante besluitvorming te komen. De Efteling- directie is bezig om de afzonderlijke raadsfracties hun belangen toe te lichten en de wethouder pleegt informeel en achter gesloten deuren gesprekken met de woordvoerders van de raadsfracties.

De raad als hoogste bestuurlijk orgaan van de gemeente krijgt nog enkele weken de tijd om gezamenlijk met elkaar van mening te wisselen over het besluit waar jaren is gewerkt aan een preadvies hierover. Voor een politieke terugkoppeling naar de trotse buren van de Efteling is onvoldoende tijd. Hiermee minacht je de gemeenteraad in zijn hoedanigheid om op een bestuurlijke en verantwoordelijke wijze aan een democratische besluitvorming deel te nemen.

Of de raad voldoende instrumenten inzet voor het te nemen besluit is twijfelachtig. De ambtenaren die het plan De Wereld van de Efteling mede hebben gemaakt, beoordelen ook de zienswijze van de burgers en adviseren de gemeenteraadsleden in dezen. De raadsleden zijn hier zijdelings over geïnformeerd en op informele sessies over het verloop bijgepraat.

De economische druk wordt opgevoerd; immers de betonwagens staan voor de poorten van de Efteling te wachten. De wethouder probeert onder druk van de Efteling door middel van een coördinatieregeling onderdelen versneld te realiseren en voert hiermee de nodige druk uit op de raadsleden. Deze onderdelen zijn echter MER-plichtig en maken onderdeel uit van de gehele procedure.

Nieuwe visie

Volledig scherm
Roodkapje. © Robin Utrecht

Voldoende is aangetoond dat de uitbreiding van de Efteling ook vraagt om verkeerskundige maatregelingen rondom het park en Kaatsheuvel waarbij een nieuwe visie ontwikkeld dient te worden. Daarbij dient de veiligheid en de bereikbaarheid centraal te staan. Hierbij is inbegrepen dat voor hulpdiensten een vrije doorgang een vereiste is.

Ook na 2030 zal de Efteling blijven groeien in bezoekersaantallen. Als de gemeenteraad van Loon op Zand nu niet een visie ontwikkelt in een westelijke ontsluiting, zal de verkeersproblematiek nog vele jaren duren. Het gaat niet alleen om de Efteling. Het gaat om de reikwijdte van het plan en de leefbaarheid van het dorp Kaatsheuvel in het bijzonder.

De gemeente, De Efteling en de provincie dienen gezamenlijk hierin op te trekken om De Wereld van de Efteling en die van Loon op Zand leefbaar en verkeersveiliger te maken. Nu in 2018 en na 2030...

* Jan van Gorkum is oud-raadslid in Loon op Zand.

poll

Bij mijn provinciale stem laat ik het landelijke klimaatbeleid meewegen

  • Eens (48%)
  • Oneens (52%)
877 stemmen

poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen