Volledig scherm
© Thinkstock

'Tijd om het hele fenomeen eindexamen eens onder de loep te nemen'

Diplomadrankje

Het moet niet gekker worden. Directeur Harry Meijers van het Gertrudiscollege in Roosendaal is zich van geen kwaad bewust dat er 16- en 17-jarigen alcohol hebben gedronken bij het geslaagdenfeest. Ze zijn immers geen leerling meer van de school, dus de ouders zijn verantwoordelijk.

Beste heer Meijers. U bent hoofdverantwoordelijke dat er alcohol is geschonken en u zou strafbaar gesteld moeten worden want de verstrekker is strafbaar. Bij een controle had een boa zomaar alle minderjarigen en u een boete kunnen geven.

Het klopt niet dat u zegt dat de ouders verantwoordelijk zijn op een locatie waar alcohol wordt geschonken. Nee, nogmaals, degene die alcohol verstrekt moet controleren of de leerling 18 jaar is en zelfs nagaan, als er meerdere biertjes worden verstrekt, voor wie deze bedoeld zijn. U moest zich schamen.

Ton Lemmens, Roosendaal

Ontslag docenten

Vier docenten zijn ontslagen na eindexamenfraude op het Rijswijks Lyceum: zij hielpen hardwerkende leerlingen met het verbeteren van fouten bij hun herexamens. Mijns inziens verdienen deze docenten een erepodium: je eigen carrière op het spel zetten om je leerlingen er doorheen te slepen. Dit zijn mensen met een hart voor onderwijs; van dit soort mensen zijn er helaas te weinig. Tijd om het hele fenomeen eindexamen eens onder de loep te nemen.

Rita van der Kloet, Ulvenhout

Affaire-Huisman

De Oosterhoutse gemeenteraad was snel klaar met het ‘Huismanrapport’. Gezien de houding van de meeste politici in deze affaire en de ‘snel-zand-erover-houding’ van de waarnemend burgemeester is dit geen verrassing. Enkele feiten: in 2009 is al duidelijk dat Huisman in zijn vorige gemeente bekendstond als ‘burgemeester Baco’. Kort daarna wordt ook zijn gedrag jegens vrouwen opgemerkt.

Hoewel het rapport vooral gaat over het handelen van de raad, is de beantwoording van de volgende vraag veel belangrijker. Degenen die dagelijks met Huisman werkten – lees wethouders en ambtelijke top – hebben van alle misstanden in een vroeg stadium geweten. Ook (enkele)fractievoorzitters waren op de hoogte.

Huisman is weliswaar enkele keren op zijn gedrag aangesproken, maar toen er niets veranderde, zijn daar geen consequenties aan verbonden. Het ging nota bene om de burgemeester, die een voorbeeld dient te zijn. Heb je dan protocollen en gedragscodes nodig?

Nee. Maar wel daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn bestuurlijke intimi hebben het laten gebeuren en dragen daar de volle verantwoordelijkheid voor. En hoewel de commissaris van de Koning terecht vroeg om een dossier, had ook hij kordater kunnen handelen. Hij moet genoeg hebben geweten om zélf onderzoek te doen. Een eerder door mij bepleit onderzoek via Binnenlandse Zaken zal er niet meer komen. De burger blijft met een enorme kater achter.

Frans Brekelmans, Oosterhout

Milieu-akkoord

Een geweldig convenant! Waar een klein land groot in kan zijn. ‘Straks’ bijna geen CO2-uitstoot meer. Edoch, als andere landen, inclusief de ontkennende VS, niet deze doelstelling omarmen, zal dit initiatief weinig uithalen, tenzij we ons landje afschermen met een ondoorlatend gordijn tot en met de exosfeer. Onmogelijk dus.

Ton Schillemans, Breda

Balkenende

Balkenende zal nooit minister van Staat worden. Dat zal hij naar mijn mening ook nooit worden, want in mijn ogen is hij de slechtste minister-president van Nederland ooit geweest. Althans, dat liet hij in zijn beleid zien en in het feit dat vier kabinetten-Balkenende zijn gevallen. Hij heeft alles te snel willen door voeren en is doorgeslagen in bezuinigingen, zoals in de gezondheidszorg.

Nu moet er overal weer geld bij. Ook het feit, dat hij niet met koningin Beatrix overweg kon, zegt toch ook wel wat. Het zou niet verkeerd zijn, als hij gewoon weer onder aan de ladder gaat beginnen in de maatschappij, zoals iedereen begint.

Maayke Jong- Doppen, Breda

Poll

Bij mijn provinciale stem laat ik het landelijke klimaatbeleid meewegen

  • Eens (48%)
  • Oneens (52%)
877 stemmen

Poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen