Volledig scherm
Theater de Maagd in Bergen op Zoom. © Thom Van Amsterdam

Theaters en gemeenten: kijk eens voorbij de grens

GASTOPINIECultuur zit in de lift. Tenminste, als het aanbod aansluit bij de wensen van de consument. Vooral voor kleine- en middelgrote theaters is er nog wel wat winst te halen.

Door Pieter de Rooij

Het cultuurbezoek in Nederland stijgt elk jaar. Steeds meer mensen bezoeken met name musea, bioscopen en festivals. Theaters profiteren minder van deze groei. Hoe komt dat?

Eén van de belangrijkste redenen is, dat het bij cultuurconsumptie gaat om besteding van geld én tijd. De culturele aanbieders die een sterke groei doormaken, hebben als voordeel dat ofwel de consument zelf kan kiezen wanneer hij gaat (bijvoorbeeld naar een museum), danwel kan kiezen uit een reeks aaneengesloten dagen (bijvoorbeeld een muziek- of filmfestival). Óf de aanbieder heeft een ruim aanbod, waardoor er voor de bezoeker altijd wel iets te vinden is naar zijn gading (bijvoorbeeld een bioscoop).

Bij een theater moet niet alleen de voorstelling leuk zijn, de speeldatum moet ook maar net in de agenda van de consument passen. Immers, voorstellingen zijn vaak slechts één keer of hooguit een paar keer in een bepaald theater. En we hebben het al zo druk met zijn allen...

Samenwerken

Met name voor kleine- en middelgrote theaters in de regio is het noodzakelijk samenwerking te zoeken met omliggende theaters. Daar kunnen zij allemaal hun profijt uit halen.

Allereerst is het onderscheidend vermogen van veel theaters te klein. De programmering lijkt vaak op elkaar. Daardoor zijn ze concurrenten van elkaar, in plaats van dat ze elkaar versterken. Ten tweede beschikken theaters individueel vaak over beperkte marketingslagkracht. Dit is in het huidige digitale tijdperk een nadeel. Ze halen er individueel onvoldoende uit, door samen te werken kunnen ze veel sterker staan.

Ten derde wordt er te weinig gedaan met de kennis dat slechts 25- tot 50 procent van de bezoekers uit de eigen gemeente komt (ruwe schatting op basis van een aantal database-analyses, PdR). Het merendeel van de bezoekers komt dus van buiten de gemeentegrenzen waarbinnen een theater staat. Cultuurbezoek kent geen grenzen en velen zijn gewend in de auto te stappen voor een uitje.

Quote

In de podium­kunst­we­reld bestaan al mooie voorbeel­den van onderlinge samenwer­kin­gen

Pieter de Rooij

In de podiumkunstwereld bestaan al mooie voorbeelden van onderlinge samenwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan de acht grote theaterpodia momenteel met Stichting Theateralliantie de musical Fiddler on the roof neerzetten. Daar hoort ook het Chassé Theater in Breda bij! Ook zijn er voorbeelden te zien van regionale samenwerking, zoals Het Nationale Theater een fusie is tussen Haagse theaters. Maar ook kleinere podia zoals in Schiedam en Maassluis en in Baarn en Soest hebben elkaar al gevonden. Juist deze vorm van samenwerking biedt perspectief en verdient meer navolging.

Onderscheidend

Wat zijn dan de voordelen? Aller­eerst kan de programmering op elkaar worden afgestemd, waardoor elk podium een onderscheidende positie kan innemen. Kijk bijvoorbeeld naar de Rotterdamse podia, die weten zich al jaren te onderscheiden qua merk en aanbod: De Doelen is er voor (klassieke) muziek, de Rotterdamse Schouwburg voor toneel en Luxor Theater voor musical en cabaret.

Tweede voordeel is dat een gezamenlijke marketing beter aansluit bij het gedrag van de consument, die zich niet laat leiden door gemeentegrenzen. Bovendien krijgt de consument een breder aanbod voorgeschoteld, wat meer aansluit bij de behoefte. Er valt echt wat te kiezen! De keuze is dan niet meer: ga ik wel of niet naar die ene voorstelling in stad A, maar naar welke van de vier voorstellingen zal ik gaan in stad A, B, of C?

Tot slot wordt de marketing-slagkracht vergroot en worden de digitale mogelijkheden optimaal benut, omdat er door samen te werken meer budget beschikbaar is. Theater kunnen gezamenlijk investeren.

Kortom, theaterdirectie, bestuurders en lokale politiek: kijk eens wat verder dan de gemeentegrens!

* Pieter de Rooij is docent Marketing bij de Academy for Leisure van de NHTV in Breda

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen