Volledig scherm
Philharmonie Zuidnederland krijgt in 2018 7,1 miljoen euro van het Rijk, 1,75 miljoen van Limburg en 1,5 miljoen van Brabant. © Simon van Boxtel

‘Philharmonie Zuidnederland negeerde de subsidiesignalen van Brabant’

GastopinieHet klopt dat de provincie Noord-Brabant vanaf 2018 minder subsidie verstrekt aan Philharmonie Zuidneder-land, ‘maar dat gebeurt niet zonder overleg of vooraankondiging.’

Henri Swinkels
GASTOPINIE

Volledig scherm
Gedeputeerde Henri Swinkels. © Erik van der Burgt / Verbeeld

Onlangs publiceerde BN DeStem een gastopinie over de subsidie aan Philharmonie Zuidnederland van Thijs Bonger, recensent klassiek van deze krant. Dat stuk stond vol conclusies en aannames die niet kloppen. De feiten op een rij.

Tot 2013 kreeg Het Brabants Orkest per jaar 6 miljoen euro subsidie van het Rijk en 350.000 euro van de provincie Noord-Brabant. In dat jaar dwong het kabinet het orkest met een korting van 50 procent tot een fusie met het Limburgs Symfonie Orkest. Daaruit is de Philharmonie Zuidnederland (PZN) ontstaan. Een orkest dat uiteindelijk zo’n 80 tot 90 musici zou moeten krijgen. Omdat de orkesten samen veel groter waren, besloten Rijk en provincies bij te dragen aan de fusiekosten. Brabant stelde voor een periode van vier jaar 8 miljoen euro beschikbaar. In 2013 kreeg het orkest 2,75 miljoen euro, en in de drie jaren daarna steeds 1,75 miljoen euro. Daarna moest PZN zonder deze extra provinciale bijdrage verder.

Quote

Om tot een goede afweging te komen, zijn de afgelopen twee jaar talloze gesprekken met het orkest gevoerd, waarin steevast kenbaar is gemaakt dat voortzet­ting van een jaarlijkse subsidie van 2 miljoen euro niet vanzelf­spre­kend was

Henri Swinkels

Dat lukte niet. Het orkest bleef relatief groot en vroeg voor 2017 tot en met 2020 wederom 8 miljoen euro aan Brabant. Dat was echter niet voorzien. Om tot een goede afweging te komen, zijn de afgelopen twee jaar talloze gesprekken met het orkest gevoerd, waarin steevast kenbaar is gemaakt dat voortzetting van een jaarlijkse subsidie van 2 miljoen euro niet vanzelfsprekend was. PZN is in 2016 al gevraagd te kijken naar alternatieve scenario’s, gebaseerd op minder subsidie. Eind 2016 verstrekte de provincie alléén voor 2017 de gevraagde 2 miljoen euro subsidie. De aanvraag voor 2018-2020 werd voorlopig geweigerd, om daar halverwege 2017 een besluit over te kunnen nemen. Er is dus nooit volledig met het orkestbusinessplan 2017-2020 ingestemd. Daarover is het orkest ook geïnformeerd.

Volledig scherm
© Ton van de Meulenhof

Ook liet Brabant, samen met Limburg, een – inderdaad niet goedkoop – onderzoek uitvoeren door Berenschot en Haenen. Op verzoek van Brabant rekenden de onderzoekers, naast scenario’s met één standplaats, ook scenario’s door met een kleiner orkest. Dat leverde zes scenario’s op, waarover PZN al in februari 2017 is geïnformeerd. Het orkest heeft hierop ook naar de onderzoekers gereageerd. In dit onderzoek staat overigens nergens dat er scenario’s zijn die niet realistisch zijn, of dat de onderzoekers zich ervan distantiëren, zoals Bonger schreef.

Voor de duidelijkheid: het rapport van Berenschot en Haenen is slechts één van de zaken waarop het subsidiebesluit is gebaseerd. Al sinds de start van deze bestuursperiode is duidelijk dat het automatisch voortzetten van de tijdelijke subsidie – sleutelwoord hier is: tijdelijke – niet aan de orde is. Er is voortdurend aangegeven dat er serieus werd nagedacht over minder subsidie. Dat dit allemaal niet terugkomt in de plannen van PZN klopt. Het orkest houdt, ondanks onze gesprekken en signalen, vast aan een plan op basis van jaarlijks 2 miljoen euro subsidie van Brabant. Stellen dat dit besluit ‘zonder enige vorm van vooraankondiging of overleg’ heeft plaatsgevonden, is volstrekte onzin.

Voor Gedeputeerde Staten staat vast dat de PZN binnen de symfonische muziekvoorziening een bijzondere positie inneemt. Een positie die we koesteren, dat wordt bevestigd met 1,5 miljoen euro subsidie per jaar. Daarmee blijft het orkest in Brabant veruit de best gesubsidieerde cultuurinstelling. Ter vergelijking: andere instellingen ontvangen jaarlijks maximaal 350.000 euro subsidie.

Quote

Het besluit van Brabant betekent dat de jaarlijkse begroting van PZN met 3,7 procent daalt

Met overheidssubsidies – 7,1 miljoen van het Rijk, 1,75 miljoen van Limburg, 1,5 miljoen van Brabant, 3 ton van Maastricht en Eindhoven – en eigen inkomsten, heeft de Philharmonie Zuidnederland een jaarlijkse begroting van 13,2 miljoen. Het besluit van Brabant betekent dat dit 3,7 procent minder wordt. We snappen dat het orkest aanpassingen moet doen in het aantal activiteiten in Brabant. Een professionele organisatie als PZN moet echter in staat zijn dat op te vangen. Daarover maken we graag nieuwe afspraken met het orkest.

* Henri Swinkels is Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur bij de Provincie Noord-Brabant.

  1. Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Brabant
    Geef uw mening

    Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Bra­bant

    De twee grote ziekenhuizen van West-Brabant scoorden afgelopen week – wederom –geen hoge ogen in de nationale Ziekenhuis Top 100. Het Bravis kwam niet verder dan de 28ste plaats bij de streekziekenhuizen en het Amphia belandde op de een-na-laagste positie in de ranglijst van topklinische ziekenhuizen. Wat zegt dat in uw beleving over de kwaliteit van de zorg in deze regio? Heeft u nog voldoende vertrouwen in de zorg die u het dichtst bij huis kunt krijgen?

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen