Volledig scherm
De boete voor eerder stoppen met werken is alleen van tafel voor zware beroepen, maar de afspraken hebben nog flink wat haken en ogen. © ROBIN UTRECHT

Pensioendeal is belediging, vooral voor actievoerders

GASTOPINIE,,Dit is het beste akkoord ooit”, zei FNV- onderhandelaar Tuur Elzinga vrijdag in deze krant. Een week eerder beloofde hij actievoerders nog dat de FNV zou vast-houden aan alle eisen. Ongelooflijk!

door Cor Minnaard

Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken; de AOW-leeftijd mag niet verder stijgen; de boete op vervroegd stoppen met werken moet van tafel; pensioenen moeten geïndexeerd worden; voor iedereen moet pensioenopbouw geregeld worden. Dat waren de eisen van vakbond FNV. Daar zou niet op beknibbeld worden. Toch?

Nu duidelijk is wat er vorige week is bereikt met het pensioen- akkoord, is de conclusie dat van die eisen er bijna niets is behaald. Er zou dus nog een tandje bij moeten! Meer acties! Maar nee, de FNV bracht het resultaat naar buiten als een triomf. Als 'het beste akkoord ooit'. En dat voelt als een regelrechte belediging!

AOW-leeftijd

Feit is dat de AOW-leeftijd inmiddels is gestegen naar 66 jaar en 4 maanden. Op basis van het akkoord stijgt deze vanaf 2022 stapsgewijs verder naar 67 jaar in 2024. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd steeds met 8 maanden per jaar dat de levensverwachting stijgt. Dit is een beter resultaat dan de deal die in november 2018 op tafel lag, maar nog steeds lang niet de eis van het FNV, namelijk: geen stijging meer van de AOW-leeftijd!

Quote

De boete op eerder stoppen met werken, is niet van tafel. De boete wordt slechts deels afgeschaft, alleen voor zware beroepen

Cor Minnaard

Het kabinet trekt er nu misschien wat geld voor uit, maar nog lang niet genoeg. Er wordt voor het hele pakket dat gemoeid is met het pensioenakkoord een bedrag uitgetrokken van 8 miljard euro, verspreid over een periode van 15 jaar. Iets meer dan 0,5 miljard per jaar gemiddeld dus. Terwijl het begrotingsoverschot in 2018 ruim 11 miljard euro bedroeg en voor 2019 weer zoiets wordt verwacht. Waarom dan genoegen nemen met zo weinig?

De boete op eerder stoppen met werken, nog zo'n eis van FNV, is niet van tafel. De boete wordt slechts deels afgeschaft, alleen voor zware beroepen. Werkgevers krijgen de gelegenheid mensen met zwaar werk maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen. De stoppers krijgen een vergoeding van 19.000 euro per jaar en moeten een inkomensachteruitgang zelf opvangen door bijvoorbeeld het naar voren halen van het pensioen. Een slechte regeling dus: het gebeurt op basis van vrijwilligheid, de regeling geldt volgens het akkoord voor slechts vijf jaar en het kan mensen die zich dat niet kunnen permitteren geld gaan kosten.

Dan een van de meest heikele punten voor gepensioneerden (én voor werkenden, maar die merken dat nu nog niet): de indexatie van de pensioenen. Hiervoor is in het akkoord dat er nu ligt niets concreets geregeld! De eis om na ruim tien (!) jaar stilstand de pensioenen weer eens te verhogen, wordt afgedaan met een vage formulering in het SER-advies voor een nieuw pensioenstelsel met de letterlijke woorden dat het 'een eerder perspectief biedt op een geïndexeerd pensioen'. Maar dat geeft dus geen enkele garantie.

Rekenrente

En de grote boosdoener van de pensioenellende, de rekenrente, wordt in het akkoord ongemoeid gelaten. Ook in het nieuwe stelsel zal de marktrente maatstaf zijn voor het berekenen van de gezondheid van de fondsen. Bovendien komt er een meer persoonlijk pensioen en kan een deel van het pensioen worden aangewend voor andere zaken dan pensioen. Terwijl de FNV zich tot nu toe toch nadrukkelijk tegen beide punten had uitgesproken.

Omdat ook over de laatste eis - pensioenopbouw voor iedereen, dus ook voor flexwerkers en zzp'ers - er slechts op basis van vrijwilligheid iets is geregeld, moet de conclusie zijn dat dit pensioenakkoord echt níet voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

Nu FNV-leden is gevraagd te stemmen is mijns inziens alleen NEE een optie. Kwalijk is dat nee-stemmers al onder druk zijn gezet, door hen bij voorbaat de schuld te geven dat de deal niets oplevert en nog slechter kan uitpakken. Voor die chantage moeten de leden niet zwichten! Zij moeten nu juist de handschoen opnemen en stevige vervolgacties op poten zetten!

* Cor Minnaard uit Bergen op Zoom is kaderlid FNV senioren West-Brabant.

Poll

Bij mijn provinciale stem laat ik het landelijke klimaatbeleid meewegen

  • Eens (48%)
  • Oneens (52%)
877 stemmen

Poll

We maken ons veel te druk over de hitte

  • Eens (77%)
  • Oneens (23%)
979 stemmen