De Oosterscheldekering is een van de grootste onderdelen van de Deltawerken. Archieffoto Robin Utrecht
Volledig scherm
De Oosterscheldekering is een van de grootste onderdelen van de Deltawerken. Archieffoto Robin Utrecht

Oproep aan kabinet Rutte III: maak Deltawerken voor 2050 af

GASTOPINIEDe zeespiegel stijgt sneller dan eerder werd voorspeld. Dat komt vooral door het snelle smelten van het land­ijs op Antarctica. Dit noopt tot actie, voordat het te laat is. De Deltawerken moeten afgemaakt worden. Er ontbreken nog twee schakels: de afsluiting van de Westerschelde en van de Nieuwe Waterweg.

door Hans Middendorp

De stijgende zeespiegel noodzaakt de Nederlandse overheid tot doortastende besluiten. Als vertegenwoordiger van de Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit ik ervoor dat de Deltawerken worden afgemaakt.

Quote

Het gaat om grote infrastruc­tu­re­le werken, die kosten tijd in voorberei­ding en uitvoering

Hans Middendorp

De zeespiegel gaat de komende decennia nog veel sneller stijgen. Alsof de klimaatauto die we vanuit de verte zien naderen, steeds harder optrekt en ons eerder omver zal rijden, dan waar we nu rekening mee houden.

Een paar jaar geleden leek het nog mee te vallen. In de KNMI klimaatscenario’s uit 2014 werd uitgegaan van de ‘meest waarschijnlijke’ zeespiegelstijging, ergens tussen de +80 tot +120 centimeter in 2100. Dat lijkt nog redelijk op te vangen en voor het Deltaprogramma werd besloten onze dijken en duinen stap-voor-stap te verhogen, om zo de kosten uit te smeren over langere tijd.

Tempo

Maar hebben we die tijd wel? Het KNMI onderzocht hoe hoog de zeespiegel maximaal kan stijgen als de opwarming van de aarde niet vermindert en het smelten van het landijs op Antarctica doorgaat in het tempo van nu. Dan stijgt de zeespiegel in 2100 met 250 tot 300 centimeter! En na 2100 gaat die stijging door. Zelfs als wereldwijd alle CO2-uitstoot vandaag nog stopt, stijgt de zeespiegel door naar +600 centimeter in 2200 en mogelijk zelfs +1.800 centimeter in 2500. Dat is net zo hoog als het topje van de Hondsrug in Drenthe.

Quote

De minister moet nu de Nederland­se strategie bepalen
en laten zien dat het menens is

Hans Middendorp

Het doel van de Deltawerken is, kort gezegd, het verkorten en versterken van de kustlijn. Er ontbreken nog twee schakels: de afsluiting van de Westerschelde en van de Nieuwe Waterweg (de monding van de Maas). Beiden moet gebeuren met een grote zeesluis. De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg is weliswaar een prachtige staaltje technisch vernuft, maar de faalkans is erg groot: 1 op 100. Terwijl het aantal zware stormen de komende decennia zal toenemen.

Ook de zandige Hollandse kust wordt sneller weggevreten door erosie als de zeespiegel stijgt. Het telkens opnieuw opspuiten van zand wordt dus duurder. Met de aanleg van een nieuwe Hollandse strandwal (Haakse Zeedijk) parallel aan de gehele lengte van de Hollandse kust, blijft de veiligheid van West-Nederland verzekerd.

Een drama als de Watersnoodramp van 1953 moeten we nooit meer willen. Op de foto Rilland Bath onder water.
Volledig scherm
Een drama als de Watersnoodramp van 1953 moeten we nooit meer willen. Op de foto Rilland Bath onder water. © ANP

De recente voorspelling van het KNMI over de sneller dan verwachte stijging van de zeespiegel, dwingt het kabinet Rutte III om nu al plannen te maken voor de periode ná 2050. Het gaat om grote infrastructurele werken, die veel tijd vergen in voorbereiding en uitvoering. 

Ter vergelijking: de aanleg van de oude Deltawerken heeft 44 jaar geduurd, vanaf de Watersnoodramp in 1953 tot de oplevering van de Maeslantkering in 1997. Nieuwe grote Deltawerken, zoals het afsluiten van de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde en de aanleg van de Hollandse strandwal, kunnen ook alleen stap-voor-stap worden gerealiseerd.

Vastleggen

Daarom plaats ik deze oproep aan het nieuwe kabinet: laat zien dat het menens is! De minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, moet nu de Nederlandse strategie bepalen hoe om te gaan met de zeespiegelstijging. En zij moet bij wet vastleggen dat onze laatste Deltawerken in 2050 gereed moeten zijn.

Zo blijven de Deltawerken ook aan het einde van deze eeuw het fundament van de Nederlandse waterveiligheid, en daarmee het icoon in de wereld dat de Deltawerken nu al zijn.

* Hans Middendorp is Consultant Strategie, Water en Ruimte en vice-voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen