Volledig scherm
In Tokio wonen miljoenen mensen op een kluitje. ‘Vreedzaam, het kan!’, schrijft Tobias Reynaers. De hoeveelheid telt niet volgens hem, maar wel wie die hoeveelheid vormen. © AFP

Met wíe je hutje-mutje woont, maakt wél uit

GASTOPINIEEen onderzoek naar de bevolkingsgroei in Nederland is helemaal geen slecht idee. Maar in een multicultureel landje als het onze is het belangrijk ook te kijken wie erbij komen, in plaats van vooral hoeveel.

door Tobias Reynaers

Quote

Er zijn legio voorbeel­den in de wereld van dichtbe­volk­te gebieden waar het ondanks de hoeveel­heid mensen goed toeven is

Tobias Reynaers

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de gevolgen van bevolkingsgroei in Nederland. Een terecht punt van zorg. Alle uitdagingen van een moderne samenleving als de onze houden nauw verband met de omvang van de bevolking. Dat klemt te meer nu serieus rekening gehouden moet worden met een bevolking van circa 20 miljoen mensen in 2060. De impact van de bevolkingsgroei op natuur, milieu, huisvesting, infrastructuur, werkgelegenheid, leefbaarheid, veiligheid, onderwijs, zorg en de verworvenheden van de verzorgingsstaat is evident.

Toch is dat niet het hele verhaal. Woningen kun je bouwen, de infrastructuur is aan te passen, werkgelegenheid zal er altijd zijn. Er zijn legio voorbeelden in de wereld van dichtbevolkte gebieden waar het ondanks de hoeveelheid mensen goed toeven is. Voor wie dat met eigen ogen wil zien, is een bezoek aan Tokio zeer aan te bevelen. Wonen, werken en recreëren met miljoenen op een kluitje. Het kan. En nog vreedzaam ook!

Quote

Mark Rutte lijkt zich niet te realiseren dat geloof, in het bijzonder de islam, in hoge mate bepalend is voor wie iemand is en hoe die persoon in het leven staat

Tobias Reynaers

Belangrijker dan hoeveel mensen erbij komen, is welke mensen erbij komen. Geert Wilders, fractieleider van de PVV, had dan ook volkomen gelijk toen hij onlangs voorstelde om in het onderzoek naar de effecten van bevolkingsgroei de invloed van de islam nadrukkelijk mee te nemen. Premier Mark Rutte wilde daar niet aan. ,,Mensen zijn meer dan hun religie. We beoordelen mensen op wie ze zijn, we kijken niet naar hun geloof”, aldus onze premier.

Mark Rutte lijkt zich niet te realiseren dat geloof, in het bijzonder de islam, in hoge mate bepalend is voor wie iemand is en hoe die persoon in het leven staat. Het is een kapitale fout om er niet naar te kijken. Wat in een homogene, vergrijsde en conservatieve samenleving van gedisciplineerde Japanners uitstekend werkt, gaat in het liberale en diverse Nederland, dat in hoog tempo islamiseert en nu al strak staat van de multiculturele spanningen, geheid mis.

De minister-president wil dat niet zien. Hij zal laten uitzoeken hoeveel woningen er gebouwd moeten worden, waar we de natuur gaan beschermen, hoe we de files te lijf gaan en hoe we de zorg nog net betaalbaar kunnen houden. De premier wentelt zich liever in zijn eigen veilige wereldje van prognoses en statistiekjes, van geboorte- en sterftecijfers, migratieverwachtingen, kengetallen en koopkrachtplaatjes. Over de vrijheid van meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat, westerse waarden, de positie van vrouwen, homoseksuelen, anders- en ongelovigen, maakt hij zich niet druk.

Mark Rutte is als de schuldenaar die mooi weer speelt, maar ondertussen de deurwaarderspost ongeopend bij het oud papier gooit.

* Tobias Reynaers woont in Roosendaal en is oud-Eerste Kamerlid namens de Partij voor de Vrijheid (PVV, 2011-2015). Daarvoor was hij ruim een jaar gemeenteraadslid in Roosendaal (Lijst Nieuwe Democraten en Vrije Liberale Partij).

Poll

Bij mijn provinciale stem laat ik het landelijke klimaatbeleid meewegen

  • Eens (48%)
  • Oneens (52%)
877 stemmen

Poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen