Volledig scherm
Voor veel reageerders betekent de katholieke kerk meer dan enkel het instituut. Elkaar bijstaan, bemoedigen en inspireren speelt vaak een grote rol. © Ramon Mangold/Pix4Profs

‘Laten we samen De Kerk herstellen’

LezersreactiesMisstanden binnen (en buiten) de kerk zijn van alle tijden, zo laten talloze reageerders weten. Voor de meesten van hen blijft het katholieke geloof van grote waarde. Zij voelen zich thuis in de kerk, bij hun Heer.

Goed zijn

Mijn educatie heb ik grotendeels ontvangen van fraters, paters, broeders, monniken en moraal- theologen. Zij hebben mij geleerd goed te zijn voor de mens én de mensheid in het bijzonder. Die rooms-katholieke kerk draagt dit nog steeds uit naar buiten toe en ik steun de kerk en mijn medemensen daarin.

Quote

Ik noem mij nu BUK: Bewust Uitgetre­den Katholiek. Dit na een lange worsteling

Paul Bosch van Drakestein uit Dongen

Anton Visser (geboren te Breda), Apeldoorn

Bewust uitgetreden

Afkomstig uit een adellijk en streng katholiek gezin heb ik mij in 1983 als katholiek laten uitschrijven toen de Paus naar Nederland kwam, als meest waardig protest tegen zijn komst. Ik noem mij nu BUK: Bewust Uitgetreden Katholiek. Dit na een lange worsteling. Maar ik hoor nog steeds de tirades van de pastores in de kerstnacht. Het is allemaal zo hypocriet (kathocriet): te communie gaan terwijl je toch (in strijd met de katholieke leer!) voorbehoedsmiddelen gebruikt: een doodzonde! Het (machts)misbruik (nog steeds) van de pastores hier in Brabant. De vele miljoenen aidsdoden, mede door het verbod op diezelfde voorbehoedsmiddelen. De discriminatie van homofielen en vrouwen... Ik voel nog steeds, telkens weer die pijn. Maar ook: ik geloof nog steeds in de universele liefde, die ieder mens naar een ander mens, hoe klein ook, kan uitdragen! In geloof, hoop en oneindig veel liefde!

Paul Bosch van Drakestein, Dongen

De moeite waard

Seksueel misbruik is van alle tijden en gezindten. Vanuit mijn protestante roots heb ik weet van het misbruik binnen de protestante kerk (PKN). Ik voel mij voor 100 procent thuis in de katholieke kerk. Als vierdejaars studente bachelor Theologie en Levensbeschouwing Godsdienst-Pastoraal Werk geloof ik met hart en ziel in de Drie Ene God. De kerk is voor mij het lichaam van Christus, die wil ik volgen. Daarnaast is de kerk een instituut dat wordt gedragen door mensen. Mensen die onvolmaakt en niet vrij van zonden zijn. De misbruikschandalen vormen een stinkende smet op de kerk, maar ik mag ook met mensen op weg gaan, met hen meelopen. Mensen bijstaan, bemoedigen. Regelmatig ervaar ik momenten van dankbaarheid, pareltjes in het leven. Dat maakt het de moeite waard door te blijven gaan.

Quote

Elk van ons kan proberen een steentje bij te dragen om Christus’ Huis, de katholieke kerk, weer een waardig aanzien te geven

J. te Brinke uit Breda

Jeannette Jongenelen-de Kort, Roosendaal

Herstellen

Franciscus – niet de Paus, maar de heilige uit Assisi, die rond 1200 leefde –, hoorde, zo wordt vertaald in het kerkje van San Samiano, de stem van Christus die vanaf het kruis tot hem sprak: ,,Franciscus herstel mijn huis, want je ziet dat het in verval is geraakt.” Franciscus begin het kerkje waar hij zat ijverig te herstellen. Maar al snel begreep hij dat de Heer De Kerk bedoelde. Daar was in die tijd – net als nu – veel mis, maar Franciscus liep niet weg. Hij herstelde De Kerk met succes. Wij zijn geen heiligen. Maar elk van ons kan proberen een steentje bij te dragen om Christus’ Huis, de katholieke kerk, weer een waardig aanzien te geven.

J. te Brinke, Breda

Instituut

De vraag of ik mij nog thuisvoel in de katholieke kerk, is voor mij niet simpel te beantwoorden. Enerzijds heb ik veel vragen bij de hiërarchische opbouw van het instituut en voel ik plaatsvervangende schaamte als ik hoor over alle misstanden. Anderzijds is de katholieke kerk voor mij niet in de eerste plaats het instituut op zichzelf. De kerk bestaat uit groepen mensen die zich willen laten inspireren door de boodschap van Jezus Christus, die (ook) via deze kerk wordt doorgegeven.

Ik ben opgevoed in een katholieke omgeving en kies er nog steeds voor binnen de katholieke kerk actief te blijven, zij het in zo nauw mogelijke samenwerking met andere kerken. Die keuze heeft voor een belangrijk deel te maken met inspirerende mensen die ik binnen de kerken ontmoet heb en die me hebben laten zien dat het verhaal van Jezus Christus ook voor onze maatschappij nog iets te zeggen kan hebben. Dit verhaal delen met anderen is de reden dat ik mij nog steeds katholiek wil noemen.

Quote

Bijkomend verschijn­sel is dat ik nu alleen de ellendige gevolgen zie, die elk geloof met zich meebrengt

Mia van Putte uit Bergen op Zoom

Peter van Gurp, Breda

Geen veilige haven

Na 75 jaar als gelovig persoon te hebben geleefd, heb ik afscheid genomen van de katholieke kerk. Ik heb een homoseksuele zoon en toen deze groep mensen de communie niet mocht ontvangen, viel voor mij de deur dicht. Plotseling zag ik de kerk niet meer als veilige haven, maar als discriminerend orgaan. Geen homosex, wel kindermisbruik... Bijkomend verschijnsel is dat ik nu alleen de ellendige gevolgen zie, die elk geloof met zich meebrengt. Elk geloof legt zo veel beperkingen op, dat ik niet begrijp dat iemand zich daarvoor nog leent.

Mia van Putte, Bergen op Zoom

Goed werk verricht

Er zijn verschrikkelijke kindermisbruiken binnen de kerk geweest, maar je kunt niet heel de kerk hiervoor aansprakelijk stellen. Er zijn veel priesters en missionarissen geweest die goed werk hebben verricht. Mijn moeder waarschuwde ons vroeger als kind al voor pedofielen binnen de kerk. Deden andere ouders dat niet? Nog steeds heb ik vertrouwen in de kerk, maar de misdadigers die het geloof bezoedelen, moeten zwaar worden gestraft.

J.A. Bias, ’s Gravenmoer

poll

Bij mijn provinciale stem laat ik het landelijke klimaatbeleid meewegen

  • Eens (48%)
  • Oneens (52%)
877 stemmen

poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen