Volledig scherm
Commissaris van de Koning Wim van de Donk (2e links) met de burgemeesters wier gemeenten lijden onder de drugscriminaliteit, v.l.n.r. John Jorritsma (Eindhoven), Elly Blanksma (Helmond), Paul Depla (Breda), Jack Mikkers (Den Bosch) en Theo Weterings (Tilburg). © Marc Bolsius

Kapitein Haddock versus Kuifje Grapperhaus

GASTOPINIEAlleen al door te dreigen met de noodtoestand in Brabant kan commissaris van de Koning Van de Donk drugscriminelen een slag toebrengen.

door Dick Hollander

Jammer dat de commissaris van de Koning zijn harde woorden over de aanpak van de drugscriminaliteit introk (BN DeStem, 28 juni). Hoe verkwikkend zou het zijn als de betrokken organisaties hem gelijk gaven. Betrokkenen, zoals Openbaar Ministerie en politie hoeven zich toch niet op hun pikorde getrapt te voelen? Elke burger mag er immers vanuit gaan dat zij naar vermogen hun best doen?!

Dit neemt niet weg dat het onderzoeksverslag van BN DeStem in samenwerking met andere Brabantse kranten de treurige staat van de drugscriminaliteitsbestrijding opnieuw heeft bevestigd (BN DeStem, 29 juni).

Grondwet

Al eerder hield ik een pleidooi voor een opheffing van de strafbaarheid van teelt en handel van softdrugs. Om te beginnen met een referendum in de vier gemeenten waar drugsoverlast voor-al speelt. Jammer dat de Commissaris van de Koning (CvdK) hiertoe geen initiatief genomen heeft.

Volledig scherm
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. © ANP

Commissaris Wim van de Donk hoeft het niet bij Haddockiaanse geluiden te laten. Hij heeft nog een ander middel. De grondwet geeft in artikel 126 via een ambtsinstructie de CdK een zware bevoegdheid. Er staat: 'Hij brengt uit eigen beweging ... advies uit aan de regering, coördineert de voorbereiding van de civiele verdediging wanneer zich een natuurramp, oorlogsgeweld of een andere noodtoestand voordoet'. Het artikel is tijdens de 'watersnood' van 1995 toegepast.

Het is nu een kwestie van bekvechten over de vraag: waaraan moet een 'toestand' voldoen om van 'nood' te spreken. Kennelijk vindt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de nood niet hoog genoeg. Ondanks de terreur die uitgaat van en de miljarden die omgaan in het drugscircuit. En, niet te vergeten, de beïnvloeding van kansarme jongeren, de corruptieve besmetting van de bovenwereld, de prijsopdrijving van onroerend goed en de vergiftiging van natuur en milieu.

Het uitroepen van een noodtoestand is niet niks. Het vraagt om een degelijke voorbereiding van instanties en autoriteiten. Het vraagt ook om extra personeel zoals de ME en marechaussee. Bij bijzondere bevoegdheden die in een uitzonderingstoestand worden verleend, valt te denken aan: het uitkammen van wijken, huiszoekingen, aanhouding van verdachte personen en transporten en inzage in bankgegevens. Alleen al dreigen met de noodtoestand kan criminelen doen uitwijken naar elders. Toch kan de CdK de minister met klem verzoeken het middel te mogen toepassen. Dan kunnen de voorbereidingen beginnen.

Het ministeriële alternatief is doormodderen of dweilen met een open kraan. Met te weinig geld; alsof geld de enige remedie is. Geld dat de burger nu al onthouden wordt in de vorm van bescherming van lijf en goed.

Legalisatie

Het échte alternatief is - in navolging van andere landen - de legalisatie van drugs; om te beginnen met softdrugs. Als kiezer vraag je je af wat de échte reden is dat deze minister en zijn voorgangers zo stompzinnig zijn om dit pertinent te weigeren. Is de minister de gevangene van zijn ambtenaren? Een parlementair onderzoek kan misschien uitsluitsel geven. Helaas zien zelfs de oppositiepartijen geen heil in dit middel. Wellicht omdat de macht van de ambtelijke top onaantastbaar is. Het is te gek voor woorden dat juist het ministerie van Veiligheid en Justitie onveiligheid en ongerechtigheid faciliteert.

Grapperhaus kon dit alles weten. Kennelijk was zijn ijdelheid en hubris (overmoed) te groot om de post te weigeren. Kuifje in Brabant. Een verhaal waar de drugsbaronnen nu al om lachen. In het met drugsgeld te bouwen Maffiamuseum zal zijn beeld in alle kaal- en naaktheid deel uitmaken van de collectie 'Falliti'. In goed Nederlands: losers.

* Dick Hollander uit Hurwenen is historicus en auteur.

  1. Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Brabant
    Geef uw mening

    Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in West-Bra­bant

    De twee grote ziekenhuizen van West-Brabant scoorden afgelopen week – wederom –geen hoge ogen in de nationale Ziekenhuis Top 100. Het Bravis kwam niet verder dan de 28ste plaats bij de streekziekenhuizen en het Amphia belandde op de een-na-laagste positie in de ranglijst van topklinische ziekenhuizen. Wat zegt dat in uw beleving over de kwaliteit van de zorg in deze regio? Heeft u nog voldoende vertrouwen in de zorg die u het dichtst bij huis kunt krijgen?

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen