Volledig scherm
Vooraanstaande universiteiten uit China werven Nederlandse studenten op een beurs. foto Peter Hilz

Internationaal schakelen goed voor scholen, studenten én stad

GastopinieInvesteren in internationaal onderwijs is goed voor hogescholen, maar ook voor stad Breda als geheel.

door Dorothé Gerritsen en Peter van der Aalst

Vorige maand mochten wij namens NHTV Breda drie weken als visiting professors lesgeven aan Shanghai Normal University. Dat avontuur gingen we gretig aan. Drie weken lang gaven we les aan Chinese studenten over onder andere leisure, events, toerisme, stedelijke ontwikkeling, citymarketing en -branding en stakeholder management. Daarnaast bespraken we de mogelijkheden voor uitwisseling van studenten en professionals.

Quote

De wereld wordt door internet en andere technologi­sche ontwikke­lin­gen steeds kleiner

Dorothé Gerritsen en Peter van der Aalst

Maar wat levert dat nu op, als docent drie weken aan de slag in China, samenwerken met Chinese en andere, internationale collega’s? Voor ons persoonlijk heel veel. Professioneel meedraaien binnen een volledig andere cultuur, geeft een totaal ander perspectief op een steeds verder globaliserende wereld, over je positie in die wereld en in ons geval specifiek ook over de rol van leisure en events binnen verschillende samenlevingen.

Het biedt ook een ander perspectief op eigen ideeën en handelen. Het kweekt meer begrip voor andere standpunten, voor een andere manier van kijken, van onderwijs en van zaken doen. Het is een verrijking voor iedereen die zo’n ervaring opdoet. Onze Nederlandse en internationale studenten zullen dat niet anders ervaren. Het is in onze ogen belangrijk dat ze zo’n interculturele ervaring opdoen. Want de wereld staat niet stil en is door internet en andere technologische ontwikkelingen steeds kleiner geworden. Politieke en economische machtsverhoudingen verschuiven continu. Juist voor jonge mensen is het belangrijk zich daar zeer bewust van te zijn, zij zijn immers de aanstaande professionals en volwassen burgers in deze dynamische wereld.

Stimuleren

NHTV’s leitmotiv is Discover Your World. Internationalisering staat – en stond altijd al – centraal binnen NHTV. Jaarlijks brengt een behoorlijk aantal NHTV-studenten een periode van hun studie in het buitenland door, vorig jaar waren dat er 212. NHTV ontving op haar beurt 1.100 buitenlandse studenten, dat is 15 procent van het totale aantal. Het streven is deze aantallen elk jaar te laten toenemen. Daarnaast wordt de uitwisseling van professionals, en daarmee expertise, flink gestimuleerd.

Het aantal internationale studenten in het hoger onderwijs in Nederland verdubbelde in 10 jaar tijd van 41.000 naar 81.000. Op de lijst van hogescholen met in verhouding de meeste internationale studenten, staat NHTV op een 9e plaats. Ruim boven een aantal randstedelijke hogescholen. Avans staat lager op de lijst, maar heeft op dit moment ook 780 internationale studenten te gast. Al met al genieten dit jaar dus een kleine 2.000 studenten van over de hele wereld van de sfeer en faciliteiten in de stad Breda.

Schatkist

Volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic is de komst van internationale studenten goed voor Nederland. Naar schatting blijft één op de vier buitenlandse studenten de rest van zijn of haar leven hier wonen. Dat zou de schatkist op termijn 1,6 miljard euro opleveren. De meeste afgestudeerde internationale studenten gaan na hun studie in de Randstad wonen, met name omdat daar de meeste internationale bedrijven zitten. Het zou goed zijn voor zowel economie, onderwijs, cultuur als de algehele sfeer in Breda, wanneer de stad in staat zou zijn meer internationals vast te houden. Want hoe internationaler een stad is, hoe interessanter als vestigingsplaats voor internationale bedrijven, expats en buitenlandse studenten.

Quote

De meeste afgestu­deer­de internatio­na­le studenten gaan na hun studie in de Randstad wonen, met name omdat daar de meeste internatio­na­le bedrijven zitten

Dorothé Gerritsen en Peter van der Aalst

Om meer internationale studenten tot een studieperiode in Breda te verleiden, moeten Bredase onderwijsinstellingen blijven investeren in een internationaal aantrekkelijk curriculum én een bloeiende internationale studentengemeenschap. En dus in een continue uitwisseling van personeel, studenten en expertise. Dat kunnen ze niet alleen, daarvoor is ook hulp vanuit de stad zelf hard nodig. Een mooie uitdaging voor Breda dus, om de gekozen positionering van Internationale Schakelstad echt waar te maken.

* Dorothé Gerritsen en Peter van der Aalst zijn docenten Leisure & Events Management op de NHTV Academy for Leisure in Breda.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen