Volledig scherm
Medewerkers langer, gezonder, meer wendbaar en met plezier aan het werk houden, dat is het uitgangspunt van het project ‘Ik blijf bij’. © Getty Images

Ik blijf bij, nu de overheid nog

GASTOPINIEWerkgevers zijn bereid in hun medewerkers te investeren om hen flexibeler en gemotiveerder te maken. Dat is goed voor beide partijen. Maar de overheid blijft achter. Waarom?

door Jan Carel Reuver

Medewerkers langer, gezonder, meer wendbaar en met plezier aan het werk houden. Met die ambitie gingen twintig bedrijven, die samen meer dan 2.500 werknemers bereiken, in 2017 aan de slag in het project Jij Blijft Bij van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond CNV. Nu, twee jaar later, eindigt het project en hebben de bedrijven en medewerkers een duidelijke oproep: ‘Ga met elkaar om tafel: overheden, werkgevers en werknemers. Op landelijk niveau. En natuurlijk ook binnen de eigen organisatie.’

Niemand kan in de toekomst kijken, maar luister naar elkaar. Niemand, behalve een ondernemer weet welke ontwikkelingen in zijn vakgebied te verwachten zijn. Een ondernemer sorteert van nature voor op de veranderingen die op hem afkomen, zoals de combinatie van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, concurrentie, internationalisering, en verduurzaming. We moeten hier allemaal flexibel in kunnen zijn.

Zelf regie pakken

Omgaan met onzekerheden moeten we al op school gaan leren. Dit vraagt steeds meer van mensen: zelf de regie pakken op hun eigen leven, opleiding, carrière en pensioen. Onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven moeten de (toekomstige) werknemers en zzp’ers hierin faciliteren.

Quote

Ik heb mezelf twee jaar geleden een aantal vragen gesteld, zoals wat kan en wil ik nog?

Jan Carel Reuver

Wat hebben we geleerd uit het project Jij Blijft Bij? Maak het eenvoudiger om werkzaam te zijn in meerdere sectoren. Geef werknemers de ruimte om te werken in meerdere sectoren. Seizoens­pieken worden makkelijker opgevangen en werknemers verbreden hun kijk en zijn breder inzetbaar.

Kijk eens naar het Belgisch model: één landelijk basis CAO, één pensioenfonds. Denk niet in baanzekerheid maar in inkomenszekerheid! Om als medewerker sneller te kunnen wisselen tussen sectoren, is het nodig de Wet Werk en Zekerheid aan te passen: versoepeling ontslagrecht, de ketenbepaling en regel een WW-uitkering als de medewerker zelf ontslag neemt en zich ontwikkelt voor een overstap. Dit is goed voor werknemer en werkgever!

Maak re-integratie minder bureaucratisch. De werkgever is verantwoordelijk voor haar medewerkers en voelt zich dat ook. Gezonde en gemotiveerde medewerkers vormen het belangrijkste concurrentievoordeel van een bedrijf. Geef bedrijven instrumenten om hun medewerkers na verzuim, of de mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zelf te begeleiden. De huidige trajecten zijn duur en bureaucratisch.

Maak een flexibel pensioen mogelijk. Voor iedereen! Het wordt tijd om de kijk op pensioenen te veranderen en zaken die jaren onbespreekbaar waren op de agenda te zetten: demotie, betalen naar toegevoegde waarde in plaats van leeftijd, flexibel AOW en eerder pensioenuitkering.

Balans opmaken

Als oud-ondernemer, oud-voorzitter VNO-NCW Roosendaal-Moerdijk en nu leraar op het voorgezet onderwijs in Hellevoetsluis, heb ik mezelf twee jaar geleden een aantal vragen gesteld. Vind ik mijn werk nog leuk genoeg? Wel-ke zekerheid heb ik minimaal nodig? Welke financiële middelen heb ik nodig, nu mijn kinderen het huis uit zijn en mijn hypotheek is betaald? Wat kan en wil ik nog en hoe wil ik nog een bijdrage leveren aan de maatschappij?

Deze balans heb ik vorig jaar opgemaakt. Ik kan vol trots zeggen dat de stap die ik heb gemaakt van ondernemer naar onderwijzer me veel energie geeft. Ik heb het heft in eigen hand genomen en ik gun dat iedereen. Zij die daar hulp bij nodig hebben, moeten kunnen rekenen op hun werkgever en de overheid. Voortreffelijk dat bedrijven daar al hard aan werken. En wie faciliteert die bedrijven? Call to action: overheid blijf niet hangen in oude waarden en ga luisteren naar die mensen die al een tijd met de toekomst bezig zijn en ook écht actie kunnen ondernemen.

* Carel Jan Reuver (61) uit Hoogerheide is leraar in het voortgezet onderwijs, was voorheen ondernemer en oud-voorzitter VNO-NCW Roosendaal-Moerdijk.

  1. Aanpak voetbalracist niet hard genoeg
    Geef uw mening

    Aanpak voetbalra­cist niet hard genoeg

    De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft samen met het kabinet afspraken gemaakt om voetbalracisme harder aan te pakken. Met behulp van slimme camera’s hopen zij ‘supporters’ die in stadions kwetsende teksten zingen of roepen sneller te herkennen. Op die manier kunnen de raddraaiers worden geïdentificeerd en gestraft. Zo’n straf kan oplopen tot een stadionverbod van maximaal tien jaar. Maar is dat voldoende? Gaat deze aanpak ver genoeg om het racisme definitief uit de stadions te weren?

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen