Innovatie en technologie zullen juist beslissende factoren zijn in een maatschappij die ‘voor alle leeftijden’ toegankelijk blijft.
Volledig scherm
Innovatie en technologie zullen juist beslissende factoren zijn in een maatschappij die ‘voor alle leeftijden’ toegankelijk blijft. © ANP XTRA

Europa, richt je pijlen meer op innovatie

GASTOPINIEEuropa moet actief zijn op het terrein van nieuwe technologie en de wet-geving die toegang geeft tot en gebruik van producten gemakkelijker maken. Voor ouderen in de Europese Unie krijgen straks een actievere rol, mogelijk gemaakt door tal van nieuwe technologieën.

door Lambert van Nisterrooij

Quote

Europa kan niet snel genoeg vaart maken, terwijl snelheid wel geboden is

Lambert van Nistelrooij, europarlementariër namens het CDA

We weten het al langer: in het komend decennium zullen twee Europeanen met pensioen gaan, terwijl maar één jongere de arbeidsmarkt betreedt. Zo’n 20 procent van de Europese bevolking is nu 65 jaar of ouder. Dit aantal zal tegen 2030 toenemen tot 25 procent. Een verhoogde levensverwachting brengt helaas ook verschillende ouderdomsziektes met zich mee, zoals structurele hartaandoeningen of dementie.

Actief ouder worden en daarbij ondersteunende technologie houdt meer in dan langer zelfstandig blijven wonen. Het gaat ook om een juiste voedingsbodem voor nieuwe technologie en innovatie in wonen en zorg. Speelt Europa hier wel voldoende op in? Europa heeft te kampen met 28 verschillende financiële steunprogramma’s en een onvolledige eengemaakte markt. Hierdoor kan Europa niet snel genoeg vaart maken, terwijl snelheid wel geboden is.

Nieuwe rol

Tijdens mijn loopbaan heb ik ook al in mijn Brabantse tijd aandacht besteed aan het stimuleren van innovatieve projecten en programma’s die oplossingen bieden voor de noden van nu en straks. Deze demografische verandering laat nog slechts het tipje van de sluier zien. Terwijl de pensioenen vooral een zaak zijn van de lidstaten zelf, kan Europa actief zijn op het terrein van nieuwe technologie en de wetgeving die toegang geeft tot en gebruik van producten gemakkelijker maken. De bijdrage van de EU zit verscholen in de nieuwe rol die is weggelegd voor ouderen in onze samenleving. Mede daarom was 1 oktober, de Internationale Ouderendag, een bijzondere dag voor mij.

Het is duidelijk dat we op zoek moeten naar een nieuw evenwicht. Woorden zoals ‘innovatie’, ‘technologie’ of ‘het internet der dingen’ komen misschien niet meteen in ons op als nuttige oplossingen. Toch zullen juist deze een beslissende factor innemen in een maatschappij die ‘voor alle leeftijden’ toegankelijk blijft.

Als voorzitter van de Intergroep Actief ouder worden en intergenera-tionele solidariteit in het Europees Parlement, ben ik direct betrokken bij de ontwikkeling van verschillende activerende programma’s. Zo is het Assisted Active Living(AAL) Program goed voor 700 miljoen euro binnen het Europese onderzoeksprogramma waar ook Nederland aan meedoet. Want AAL werkt aan meer deelname van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan applicaties voor oudere gebruikers in de diensten- en de telecomsector of aan vooruitgang in smart homes. Deze technologie is vaak al beschikbaar, maar het gebruik ervan blijft nog uit.

Binnen AAL staat de cliënt als gebruiker centraal, waarbij vooral die laatste om zijn mening gevraagd wordt. Ik verwelkom dan ook voorstellen van de European Innovation Council en het budget van 9,2 miljard euro voor Digital Europe die grote sprongen voorwaarts gaan ondersteunen.

Mes in barrières

De Europese wetgeving voor Toegankelijkheid is een ander voorbeeld dat direct bijdraagt aan een samenleving voor alle leeftijden. Deze wet is dit jaar door het Europees Parlement goedgekeurd. Zo verbetert de wet bijvoorbeeld Europa breed door goederen én diensten mogelijk te maken, ook voor mensen met specifieke handicaps. De wet zet het mes in allerlei barrières die ontstaan door uiteenlopende nationale wetgeving, en betrekt hierbij de gebruiksvriendelijkheid van voorzieningen in het digitale tijdperk.

Daarnaast leggen we de verplichting vast van toegankelijkheid in de EU voor openbare aanbestedingen en de EU-fondsen. Terwijl ouderen - maar ook mensen met een beperking - hier voordeel uithalen, is dit ook goed nieuws voor bedrijven die over de grenzen heen willen werken.

In het kader van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december, lanceren de Europese Ouderenorganisaties een campagne voor meer bewustzijn rond de uitdagingen die ons te wachten staan. Een goed initiatief, juist omdat de verschillen binnen de EU nog enorm zijn. Nederland loopt voorop in het internetgebruik en snelle online veranderingen, maar hoe ga je te werk in landen zoals Bulgarije en Roemenië waar de vaste snelle lijnverbindingen ontbreken? Het is goed om juist daarvoor mobiele technologie in te zetten.

* Lambert van Nistelrooij is CDA-Europarlementariër en voorzitter van de Intergroep ‘Actief ouder worden en intergenerationele solidariteit’ in het Europees Parlement.

Poll

Het legaliseren van partydrugs is dé oplossing voor het drugsafvalprobleem

  • Eens (30%)
  • Oneens (70%)
1235 stemmen