Volledig scherm
Na de affaire rond het gedwongen vertrek van burgemeester Stefan Huisman in Oosterhout is er behoefte aan openheid. En eerlijkheid. © Getty Images/iStockphoto

Eervol of oneervol ontslag? Meten met twee maten

GASTOPINIEHet gedwongen vertrek van de Oosterhoutse burgemeester Huisman roept veel vragen op over de afwikkeling. Eervol ontslag? Wachtgeld? Welke signalen wil je afgeven bij zo’n affaire?

door Elsbeth Kuysters

Quote

Het risico is soms te groot om de problemen wél zichtbaar te maken, met kans dat je baan op de tocht komt

Elsbeth Kuysters

Met toenemende verbazing blijf ik de berichtgeving over het vertrek van de Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman volgen. Eigenlijk met plaatsvervangend schaamrood op de wangen: hoe kan het gedrag van de burgemeester zo lang onbesproken zijn geweest? En hoe is het mogelijk dat er in al die jaren geen passende maatregelen zijn getroffen? Het is zo onprofessioneel. Of ligt het complexer dan we in eerste instantie vermoeden?

Als arbeids- en organisatiepsycholoog weet ik, dat medewerkers zich onveilig kunnen voelen in hun arbeidssituatie, zich gemanipuleerd weten. Of dusdanig knel komen te zitten tussen machtsverhoudingen, dat ze haast niet anders kunnen dan hun mond houden. Het risico is soms te groot om de problemen wél zichtbaar te maken, met kans dat je baan op de tocht komt. Als je dan ook nog kostwinner bent, kijk je wel uit.

Bang

Volledig scherm
De vertrokken burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman. © Ron Magielse

Hoe kan het zijn dat juist raadsleden of wethouders ook niet afdoende hebben ingegrepen? Voelen zij zich ook gevangen in het spel van machtsverhoudingen, bang voor de consequenties die het zou hebben?

Uitspraken in het artikel in BN DeStem van vrijdag 2 februari ‘Addertje’ in wachtgeldregeling verbazen mij. In het artikel wordt gesteld dat er een achterdeurtje is, waarbij eervol ontslag alsnog veranderd kan worden in oneervol ontslag, op basis van ingrijpen door de minister van Binnenlandse Zaken.

Het vertonen van grensoverschrijdend gedrag en het predikaat ‘eervol’ passen mijns inziens niet bij elkaar. Als je burgemeester Huisman eervol met ontslag laat gaan, keur je impliciet en expliciet zijn alcoholgebruik en grensoverschrijdend gedrag goed. En dat is toch een beetje vreemd. Dergelijke aangelegenheden zouden niet via de achterdeur geregeld moeten worden, maar rechtstreeks via de voordeur!

Oneervol

In hetzelfde artikel van BN DeStem lees ik dat een burgemeester uit Goes wel oneervol is ontslagen omdat hij bijna 1.800 euro had gedeclareerd voor reizen die niets met zijn werk van doen hadden. Dat zijn keiharde euro’s, en dus oneervol ontslag. Meten we niet met twee maten? Grensoverschrijdend gedrag is dus lang zo erg niet als het indienen van onjuiste declaraties?!

Quote

In andere organisa­ties leidt grensover­schrij­dend gedrag onherroepe­lijk tot sancties en eventueel ontslag op staande voet

Elsbeth Kuysters

Zie je het al voor je? Een profiel waarin je eisen opstelt waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen: ‘grensoverschrijdend gedrag laten we oogluikend toe hoor’. Al zou het niet keihard in de functie-eisen staan, deze boodschap geef je wel indirect mee aan de buitenwereld.

In andere organisaties leidt grensoverschrijdend gedrag onherroepelijk tot sancties en eventueel ontslag op staande voet. En zo hoort het. Boete doen voor gedrag dat je vertoont. In organisaties zijn grenzen nodig en waar grenzen zijn, worden deze overschreden. Dat is van alle tijden. Normen en waarden die we afspreken met elkaar binnen de gemeenschap hooghouden, en anders de consequenties ervan aanvaarden, dus ook de financiële consequenties.

Serieus

Quote

Naast de personen die zich beschadigd voelen door zijn gedrag, kan ook Huisman ondersteu­ning gebruiken

Elsbeth Kuysters

In organisaties heerst ook altijd een cultuur. Als je de cultuur van een organisatie wilt bekrachtigen of juist wilt veranderen, is voorbeeldgedrag van directie en management van evident belang. Juist in dat kader zou ik het de medewerkers van de gemeente Oosterhout – en ook de inwoners van Oosterhout – zó gunnen dat de gemeente zichzelf als organisatie serieus neemt.

Een dringend verzoek dus aan de gemeenteraad van Oosterhout om er bij de minister op aan te dringen dat het predikaat ‘eervol’ wordt herzien.

Overigens heb ik als psychologe zeker oog voor het persoonlijk drama dat hierachter schuilgaat bij Stefan Huisman. Het humane aspect van deze kwestie. Naast de personen die zich beschadigd voelen door zijn gedrag, kan ook hij wel ondersteuning gebruiken. Maar dat laat onverlet dat je de consequenties dient te dragen van je eigen gedrag.

* Drs. Elsbeth Kuysters uit Oosterhout is registerpsycholoog Arbeid en Organisatie NIP.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Als postzegels nog duurder worden, stuur ik nooit meer een kaart

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
1133 stemmen