Volledig scherm
De stichting Corneliuskerk wil invloed uitoefenen op de functie die de kerk in Den Hout krijgt. © Cees Joosen

Zeven gegadigden voor Corneliuskerk Den Hout

DEN HOUT - Er zijn zeven belangstellenden voor de overname van de Corneliuskerk in Den Hout. Eind januari 2020 moet duidelijk zijn welke aanbiedingen er zijn. ,,Best spannend. We zijn heel benieuwd", zegt Louis Donkers van het parochiebestuur.

Quote

We zijn blij dat verschil­len­de mensen bezig zijn met het uitwerken van alternatie­ven voor het kerkgebouw.”

Louis Donkers, bestuur Catharinaparochie.

Het behoud van het kerkgebouw betekent veel voor de inwoners van Den Hout. Dat is bij de verkoop van het gebouw een van de uitgangspunten van het bestuur van de Catharinaparochie. ,,Dat klopt", zegt Louis Donkers woordvoerder van de Catharinaparochie. ,,We benadrukken als bestuur dat ons uitgangspunt is dat het kerkgebouw behouden blijft en de toekomstige invulling een meerwaarde heeft voor het dorp.”

Plannen zijn zeer divers

Donkers kan echter ook niet voorspellen met welk aanbod de diverse belangstellenden gaan komen. De geïnteresseerde partijen zijn begin november een kijkje komen nemen in het gebouw. Tot eind januari hebben ze de tijd om hun plannen aan de Catharinaparochie voor te leggen. Donkers: ,,Het is heel divers. Dat kan ik wel zeggen. We zijn blij dat verschillende mensen bezig zijn met het uitwerken van alternatieven voor het kerkgebouw. Uiteraard moet het binnen de richtlijnen van ons bidbook passen.” Een kerkgebouw is immers niet overal geschikt voor. 

We willen invloed uitoefenen op de keuze

Als de aanbiedingen eind januari binnen zijn, beoordeelt het parochiebestuur de reacties. Hierna volgt overleg met het bisdom om voorlopige keuzes te maken. Daarna vindt overleg met de gemeente, de parochiekerncommissie Heilige Cornelius en anderen plaats. Daarna worden de inwoners van Den Hout erbij betrokken. Bewoners mogen ook reageren op de plannen. ,,Dat zullen we zeker doen", zegt Cees Joosen van de Stichting Corneliuskerk uit Den Hout. ,,We zijn niet meer in de race om een bod uit te brengen, maar we proberen invloed uit te oefenen op de keuze van de parochie.”

Onderhoud mag niet achterop raken

De stichting bestaat uit betrokken inwoners van Den Hout die de kerk over wilden nemen. De onderhandelingen liepen echter spaak. Uiteindelijk leidde dat tot een rechtszaak. Het kort geding werd door de stichting verloren. Ondertussen houden de bewoners in de gaten dat het onderhoud van de kerk niet te ver achterop raakt. ,,Als we zien dat het gebouw achteruit gaat, trekken we aan de bel bij de parochie.” Het parochiebestuur hoopt dat er levensvatbare plannen worden ingediend. ,,Half 2020 verwachten we een definitieve keuze te kunnen maken.”