Het PDM-terrein. Still uit dronefilmpje van de firma Beelen.
Volledig scherm
Het PDM-terrein. Still uit dronefilmpje van de firma Beelen. © Nicole Hoepelman

'Woningbouw op PDM-terrein is veilig'

OOSTERHOUT - ,,Er kan gewoon gebouwd worden op het PDM-terrein", dat zegt de directeur van Thuisvester, Pierre Hobbelen. Eind vorige week ontstond veel commotie, omdat delen van de bodem, waar 227 woningen gepland staan, ernstig vervuild zijn met chloorkoolwaterstoffen. 

Het was al bekend dat er om sommige plekken vervuiling zat. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat het vervuilde grondwater zich verplaatst heeft en dat de vlek groter is dan gedacht. Op deze locatie mogen geen woningen gebouwd worden. 

Ook op de strook langs het Wilhelminakanaal mag geen woningbouw komen. Daarnaast zijn er nog enkele zogeheten 'spots' kleine stukken grond met veel vervuiling. In het bouwplan zijn er drie geplande woningen met tuinen waar deels vervuiling onder zit. 

Omgevingsdienst

Quote

Wij gaan als woningcor­po­ra­tie geen huizen op vervuilde grond neerzetten. Dat gaat niet gebeuren."

Directeur Thuisvester Pierre Hobbelen

Hobbelen: ,,Wij gaan als woningcorporatie geen huizen op vervuilde grond neerzetten. Dat gaat niet gebeuren. Ten eerste willen we dat niet en ten tweede zouden we ook nooit een vergunning krijgen van de gemeente als er iets mis is met de grond. De kwaliteit van de grond moet goed zijn. De gemeente en de Omgevingsdienst eisen dat ook. In overleg met de gemeente wordt bekeken welke stukken grond, bijvoorbeeld bij de drie woningen, gesaneerd moeten worden."  

Commotie

De commotie die eind vorige week ontstond, nadat Thuisvester een deel van het onderzoeksrapport openbaar had gemaakt, is te wijten aan miscommunicatie. Hobbelen: ,,We hebben het rapport donderdagavond binnengekregen. Het is een technisch rapport dat door onze specialisten bestudeerd moest worden. Daarom konden we vrijdag geen antwoord geven op vragen." 

Vergunning

Ook het feit dat Thuisvester samenwerkt met Zeeman Vastgoed in Hoorn zorgde voor miscommunicatie. ,,Alles moet overlegd worden. Daar is de boodschap doorheen geglipt dat het onderzoek niet openbaar is. Dat was niet de bedoeling. We stellen het volledige rapport beschikbaar."  De gemeente heeft het rapport niet in bezit. ,,Om die reden kan inhoudelijk niet worden gereageerd, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,In het kader van de toekomstige woningbouwontwikkeling toetst de gemeente bij een aanvraag omgevingsvergunning of de aanvraag voldoet aan alle wettelijke eisen. Bodem is hierbij een van de aspecten die aan de orde komt."

Sloop van de PDM-fabriek in Oosterhout.
Volledig scherm
Sloop van de PDM-fabriek in Oosterhout. © Johan Wouters/Pix4Profs

Stellig

Op de vervuilde plekken van het PDM-terrein zullen 'geen woningen verrijzen'. Die boodschap verkondigt Thuisvester-directeur Pierre Hobbelen met grote stelligheid. Maar wat gebeurt er met de locaties die zwaar vervuild zijn? En hoe erg is de vervuiling van het terrein waar de nieuwe woonwijk Wilhelminahaven moet komen?

Cadmium

Uit het onderzoek dat de Antea Group in maart dit jaar uitvoerde, blijkt dat er langs het Wilhelminakanaal in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie, cadmium en PCB's zijn gevonden. Hobbelen: ,,Daar gaan we geen woningen neerzetten. Ook in het deel waar de zwaarste vervuiling zit, komen geen woningen. Daar maken we een parkeerplaats van, maar op de rest van het terrein is de bodem van goede kwaliteit en kan gebouwd worden. Alleen voor drie woningen met tuinen moet in overleg met de gemeente bekeken worden of en hoe er gesaneerd moet worden."

Parkeerplaats

De ergste vervuiling bevindt zich voor een deel onder de huidige parkeerplaats bij Tricorp. Dat hier niet gebouwd mag worden, blijkt uit de vele boringen die de Antea Group hier heeft uitgevoerd. In het onderzoeksrapport, dat Thuisvester gisteren beschikbaar stelde, staat dat er 'sterk verhoogde gehalten aan tetrachlooretheen (PER) en cis-1,2-dichlooretheen (CIS) zijn aangetoond. In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties aan PER en CIS gemeten'. Deze chloorkoolwaterstoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. 

Twintig centimeter

De vervuiling zit soms tot vlak onder de oppervlakte. Bij een boring is op een diepte van twintig centimeter tetrachlooretheen gevonden. De overige vervuiling in de ondergrond zit op een diepte van 0,7 tot 3,2 meter. De grondwatervervuiling is aanwezig tussen 2,3 en 3,3 meter diepte. Bij eerdere onderzoeken was al duidelijk geworden dat de bodem hier ernstig vervuild was. In 2011 is de grond gesaneerd en is een zuiveringsinstallatie neergezet. Het zuiveren heeft niet veel geholpen. 

De ontvettingsmiddelen zitten na zes jaar spoelen nog steeds in het grondwater. Het grondwater heeft zich ook verplaatst. Thuisvester kon gisteren niet aangeven wat dit in de toekomst voor effecten kan hebben. Ook de vraag wat er gebeurt als het grondwater zich weer verplaatst of omhoog komt, kon gisteren niet beantwoord worden.

Sanering

Dat het PDM-terrein op sommige plekken vervuild is, zal niemand verbazen nadat Philips en later PDM er tientallen jaren, van 1950 tot 1993, televisies, radio's en cassettebandjes produceerde. Bij het werkproces werd gebruik gemaakt van zware metalen en ontvettingsmiddelen. Met het milieu werd weinig rekening gehouden. Dat is de reden dat er in een deel van de bodem nog steeds chloorkoolwaterstoffen in het grondwater zitten. 

Alle verontreinigde locaties zijn in beeld en worden in overleg met de gemeente en de Omgevingsdienst gesaneerd of ze blijven onbebouwd. Volgens Hobbelen loopt het bouwproject geen vertraging op. De verkoop van de woningen begint in het voorjaar van 2018. De bouw kan in het najaar van 2018 van start gaan. 

Bij de letters C en D op deze kaart is verontreiniging aangetroffen. Op deze locaties mogen geen woningen gebouwd worden.
Volledig scherm
Bij de letters C en D op deze kaart is verontreiniging aangetroffen. Op deze locaties mogen geen woningen gebouwd worden. © Thuisvester