Volledig scherm
Nel de Wit, Mariëlle van Hezewijk en Jeanne de Hoon van Heemkring Molenheide schreven een boek over 100 jaar kiesrecht in de gemeente Gilze en Rijen. Er was ook een expositie over mannen en vrouwenkiesrecht. © Johan Wouters / Pix4Profs

Werkgroep v/m aan de slag met vrouwenkiesrecht

RIJEN - Het leek er soms op dat dames in de gemeenteraad van Gilze en Rijen vonden dat vrouwenkiesrecht een ‘vrouwending’ was. Maar de raad stelde vast dat het in ieders belang was te herdenken dat 100 jaar geleden vrouwen konden gaan stemmen. Een werkgroep v/m gaat aan de slag om ‘iets blijvends’ te bedenken. 

Tijd

Het college van B en W zag niet in waarom D66 een door alle fracties gesteunde motie indiende om een blijvende herinnering te bedenken voor 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dat kon toch ook buiten de raad om, vond wethouder Ariane Zwarts. Anders werd het allemaal heel formeel en dan moest het voorstel terug via het college naar de raad. Dat kostte alleen maar meer tijd. 

Betekenis

Antonet Krol (D66) herinnerde er aan dat vrouwen in 1919 pas actief kiesrecht kregen, dus mochten stemmen. ,,Daarmee heeft de democratie pas echt een volwaardige betekenis gekregen.” In 1917 kregen mannen algemeen  en vrouwen passief kiesrecht. De eerste vrouw werd in 1918, dus door mannen, in de Tweede Kamer gekozen. Krol vond dat bij de gemeentelijke herdenking van 100 jaar mannen- en vrouwenkiesrecht in 2018 samen met Heemkring Molenheide zijdelings is stilgestaan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht. ,,De positie van de vrouw in de politiek verdient extra aandacht. Bijvoorbeeld door een kunstwerk of bijzondere activiteit.‘’ 

Vrouw

Corné Machielse (Kern’75), zei niet tegen te kunnen zijn en stelde voor de dames in de raad iets te laten bedenken, eventueel met het college. Krol nodigde hem als man uit ook deel te nemen. En dat zegde hij toe. Ook VVD was voor, net als het CDA (twee vrouwen). Marielle Doremalen (PvdA) nodigde ook de twee vrouwelijke wethouders uit. Maud van der Meer (Gemeentebelang) stelde dat ze zich vooral niet als vrouw aanmeldde, maar omdat het belangrijk is. 

Schorsing

Wethouder Zwarts vroeg meer tijd, dan kon onderwijs en jeugdraad ook meedoen, en met een wijziging van de bekostiging het aan de raad over te willen laten. Na een schorsing stelde David Vermorken (VVD) voor alleen terug naar de raad te komen als het plan geld ging kosten. ,,Anders gaan we het gewoon doen.” Ariane Zwarts gaat snel uitnodigingen sturen. Aan vrouwen én mannen.