Volledig scherm
Een tekening van de plannen tot dusver voor het Centrumplan Gilze (midden). © Illustratie Gemeente Gilze en Rijen

Volgend jaar start van Centrumplan Gilze


GILZE - Eind dit jaar moet het definitieve ontwerp klaar zijn voor het centrumplan Gilze. De sloop van woningen en de nieuwbouw van woningen en winkels kan dan in de loop van 2020 beginnen, is de verwachting.   

Vragen

Sinds de informatiebijeenkomst van november vorig jaar zijn opmerkingen van aanwezigen meegenomen in de aanpassing van het ontwerp. Daarvan zijn nieuwe tekeningen gemaakt. Er liggen nog diverse vragen die om een antwoord vragen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden tussen wens en (financiële) haalbaarheid. Na de zomer volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. 

Zienswijzen 

Als de planning verder wordt gevolgd zou eind dit jaar de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Vervolgens is de vraag of dat nog veel zienswijzen oplevert en in hoeverre die de plannen vertragen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou de bouw in 2020 kunnen beginnen. Hij verwacht niet dat de recente financiële problemen in de gemeente invloed hebben. 

Volledig scherm
Een tekening van de plannen tot dusver voor het Centrumplan Gilze (west). © Illustratie Gemeente Gilze en Rijen

Om vertraging te voorkomen van te slopen woningen die plek moeten maken voor de nieuwbouw worden nu al voorbereidingen getroffen. Vooronderzoek wijst op de mogelijke aanwezigheid van beschermde vleermuizen en huismussen. Daarom wordt tussen mei en september nader onderzoek gedaan. Voor vleermuizen zijn speciale kasten gehangen, waarmee ze kunnen verhuizen. Verder worden takken en struiken zo veel mogelijk verwijderd, zodat geen nieuwe dieren hier een plekje zoeken. Verder komt er een onderzoek naar bodem, archeologie en oude explosieven. De commissie Ruimte vergadert dinsdag 16 april over het plan.

Volledig scherm
Een tekening van de plannen tot dusver voor het Centrumplan Gilze (oost). © Illustratie Gemeente Gilze en Rijen