Volledig scherm
De situatie bij Tuf Recycling in Dongen is in september 2018 hetzelfde als twee jaar geleden. © Marcel van Dorst / MaRic Media

Vijf vragen over Tuf Recycling in Dongen

1. Wat doet Tuf Recycling?

Tuf Recycling in Dongen is een van de twee grote kunstgrasrecyclaars in Nederland. Het bedrijf zamelt kunstgrasmatten in afkomstig van sportvelden uit heel Nederland, en ontdoet de matten van zand en rubberkorrels . De schone matten worden vervolgens gerecycled. Per sportveld ontvangt Tuf Recycling hiervoor tussen de 10.000 en 20.000 euro. 

2. Waarom is het bedrijf omstreden?

Tuf Recycling is sinds januari 2015 gevestigd op bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen. In augustus 2015 bleek dat het bedrijf geen vergunning had. Tuf Reycling werd stilgelegd en beboet, om eind 2015 weer op te starten. Er was op dat moment zicht op een vergunning. Pas in juni 2016 kreeg de recyclaar de benodigde vergunning. 

3. Als Tuf Recycling een vergunning had, was het toch in orde?

Dat zou je denken, maar in oktober 2016, bij een controle door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, bleek dat de kunstgrasrecyclaar zich niet hield aan de voorwaarden van die vergunning. Zo lagen kunstgrasmatten hoger dan vier meter opgestapeld, waren de stapels matten niet afgedekt, was er geen bodemonderzoek uitgevoerd en lag het bedrijfsterrein en de openbare ruimte eromheen vol met rubberkorrels. Bij hercontroles in februari en april bleek de situatie nagenoeg onveranderd, waarna de gemeente per 17 juli 2017 dwangsommen oplegde van 500 tot 5.000 euro per overtreding.

4. Houdt Tuf Recycling zich inmiddels wel aan de vergunningsvoorwaarden?

Deels wel en deels niet. Het bodemonderzoek is uitgevoerd, maar de stapels matten zijn nog steeds veel te hoog, deels onafgedekt en de rubberkorrels liggen overal op de grond. Ze spoelen zo het riool in of waaien het oppervlaktewater in. 

5. Wat is de rol van de gemeente?

Deze krant confronteerde de gemeente de afgelopen jaren meermaals met het feit dat Tuf Recycling de regels aan z'n laars lapte. Een aantal raadsleden stelde eveneens vragen over de kwestie aan het college. Volgens de gemeente was er geen reden tot zorg. Een ambtenaar antwoordde in april 2017: ,,Er zijn genoeg bedrijven in Dongen die zich schuldig maken aan overtredingen. Uit deze overtreding vloeit geen bloed, het is geen categorie 1 overtreding, waarbij er bijvoorbeeld olie in de grond loopt.’’ Ook gaf de gemeente aan uit te gaan van de goede wil van Tuf Recycling.

Naar nu blijkt zijn de opgelegde dwangsommen een wassen neus. Tuf Recycling heeft nauwelijks iets betaald en er staat inmiddels voor ongeveer 100.000 euro open.