Derk Alssema gaat voorlopig zonder eedaflegging en installatieraad als burgemeester aan de slag in Gilze en Rijen.
Volledig scherm
Derk Alssema gaat voorlopig zonder eedaflegging en installatieraad als burgemeester aan de slag in Gilze en Rijen. © Marcelle Davidse

Unicum: Burgemeester Alssema zonder eed of belofte aan de slag in Gilze en Rijen

RIJEN - Derk Alssema kan op 7 april gewoon als burgemeester aan de slag in Gilze en Rijen maar wordt voorlopig niet geïnstalleerd. En kan dus geen eed of belofte afleggen. ,,Dit is een unicum", zeggen provincie en ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 Burgemeester Jan Boelhouwer stopt per 6 april. Zijn opvolger Derk Alssema, oud-wethouder in Goes,  is per 7 april benoemd. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig in deze tijd van coronabeperkingen.  De afgelopen tijd moest flink worden geschakeld tussen provincie en gemeente. 

De burgemeester wordt benoemd door de Koning in een Koninklijk Besluit dat mede wordt ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken. Hierin staat ook de begindatum dinsdag 7 april. Bepalend voor de ingangsdatum van de benoeming is het Koninklijk Besluit. Vanaf dat moment is de burgemeester volledig bevoegd. 

Benoeming

Maar, het is gebruikelijk op de dag van de benoeming een installatieraad te houden. Volgens de Gemeentewet ‘zo spoedig mogelijk'. Commissaris van de Koning (cvdK) Wim van de Donk beëdigt de burgemeester in aanwezigheid van de voltallige raad, nadat hij een eed of gelofte heeft afgelegd. Maar die voltallige raad lukt nu niet. 

 ,,Dit heb ik in de provincie nog nooit meegemaakt”,  zegt Arnoud Reijnen, voorlichter van de cvdK.  ,,De burgemeester moet in de installatieraad een eed of belofte bij de commissaris van de Koning afleggen die hem beëdigt, maar de gemeenteraad mag nu niet bijeenkomen.” 

Grondwet

In de eed zweert de burgemeester voor zijn benoeming geen geld of gunst heeft verstrekt of beloofd, trouw te zijn aan de Grondwet en zijn plichten als burgemeester naar eer en geweten te vervullen. 

In deze raad krijgt de burgemeester overigens ook de ambtsketting omgehangen en de voorzittershamer uitgereikt.  Deze dreigende installatielockdown eiste een oplossing. Een crisis van deze omvang zonder burgemeester kan natuurlijk niet. 

Ambtsketting 

Voorlichter Jeroen Leemans van Gilze en Rijen: ,,Bij nadere bestudering bleek dat in de Gemeentewet het precieze tijdstip van de beëdiging niet vermeld staat, maar zo spoedig mogelijk.” Wat is ‘zo spoedig mogelijk’ in tijden van corona? De burgemeester is al bij Koninklijk Besluit benoemd en kan daardoor aan de slag. Voorlopig zonder eed of gelofte af te leggen. ,,De installatie komt later, als de raad weer voltallig kan vergaderen. Wanneer dat is kan ik niet zeggen.” Overigens krijgt Derk Alssema zijn ambtsketting en de bijpassende voorzittershamer wel vooraf.