Volledig scherm
De gemeente over de voorrangsregels: ,,Als een bus aan een halte staat en richting aangeeft ten teken dat hij weg wil rijden, heeft hij voorrang. Daarnaast staan hier geen voorrangsborden; het is daarom een gelijkwaardige kruising. Verkeer van rechts heeft voorrang. Dus verkeer dat vanaf de Mathildastraat komt, moet een bus die van rechts komt voor laten. Verkeer uit de richting Abdis van Thornstraat, krijgt voorrang van de bus.'' © Johan Wouters

Toch maatregelen bij busstation in Oosterhout

BN DeStemOOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout gaat toch een bord plaatsen bij het busstation. Dit om duidelijk te maken dat het om een gelijkwaardige kruising gaat, waar rechts voorrang heeft. Buurtbuschauffeur Rob van de Heijden kaartte vorige week de voorrangssituatie bij het station aan.

Volgens hem is het nu onduidelijk wie voorrang heeft; vertrekkende bussen of het verkeer op de Leijsenhoek. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Borden
De gemeente zei vorige week nog geen borden te willen plaatsen. ,,Die maken het er niet overzichtelijker op. Op gelijkwaardige kruisingen in heel Nederland heeft rechts voorrang. Dat lijkt ons wel overzichtelijk'', reageerde de gemeentewoordvoerder. De gemeente komt hier nu op terug, laat wethouder Mark Vissers (SP, Verkeer) weten.

Vissers: ,,We hebben het een en ander bekeken en besproken met handhavers en de wijkagent. Op basis van dit overleg is besloten dat er een extra attentiebord zal worden geplaatst. Bovendien stond er nog een verkeersbord elders op de route dat zal worden verwijderd.'' Met dat laatste doelt hij op een voorrangsbord ter hoogte van de ingang van meubelzaak Victor Boeren. De gemeente geeft toe dat dat bord voor verwarring kan zorgen.

Chauffeur
Chauffeur Rob van de Heijden is blij met het nieuws. ,,Als het daarmee voor iedereen duidelijk is, lijkt het me opgelost.'' Ruud Hornman, als verkeersdeskundige verbonden aan de NHTV, adviseert juist om geen bord te plaatsen. Volgens hem is de situatie duidelijk. Het station is geen uitrit; dan had er een drempel gelegen. ,,Als er een attentiebord komt met de tekst 'let op, uitrit bussen', levert dit juist verwarring op.''

Wel is het volgens hem goed dat het bord bij Victor Boeren weg gaat. ,,Het geldt alleen tot na de kruising, de bocht. Dus niet voor het station. Toch helpt het niet aan het duidelijk maken van de situatie. Daarbij is het bord overbodig, omdat de zijstraat op deze kruising al een drempel heeft.''

Poll
Berichtgeving in deze krant over het busstation leidde tot heel wat commotie op internet. Ruim honderd reacties kwamen er binnen. Een meerderheid van de lezers (67 procent) vindt de situatie onduidelijk, zo blijkt uit de poll op de website van BN DeStem. De poll werd ruim zeshonderd keer ingevuld.