Jeugdzorgwerkers voerdenvorige maand  actie voor meer geld voor jeugdzorg, minder administratiedruk en het stoppen van de aanbestedingswaanzin door gemeenten. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Volledig scherm
Jeugdzorgwerkers voerdenvorige maand actie voor meer geld voor jeugdzorg, minder administratiedruk en het stoppen van de aanbestedingswaanzin door gemeenten. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP

Tekort van 17 miljoen dreigt op jeugdzorg Hart van Brabant

TILBURG - Op jeugdzorg dreigt dit jaar in de regio Hart van Brabant een tekort van 16,7 miljoen euro. De negen gemeenten in de regio treffen direct maatregelen om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. 

Dat heeft centrumgemeente Tilburg laten weten aan de colleges en raden van de gemeenten in deze regio. In tegenstelling tot een aantal andere gemeenten leek de regio Tilburg de dans van tekorten op de jeugdzorg even te gaan ontspringen. Nu dreigt echter voor het tweede jaar op rij een aanzienlijk tekort. Vorig jaar bedroeg dat uiteindelijk zo'n zes miljoen euro. 

Het tekort wordt met name veroorzaakt door de bezuinigingen van het Rijk, de toename van het aantal vragen om hulp en de toename van de zorg per jeugdige. ,,Om het tekort niet verder te laten oplopen, nemen we op korte termijn een aantal stevige maatregelen", aldus het schrijven. 

Zo gaan experts de toegangsteams ondersteunen bij dure en opvallende verwijzingen. Met 'aanbieders die opvallen' worden individueel of per groep gesprekken gevoerd om 'afwijkingen te duiden en afspraken te maken over de uitgaven'. ,,Daarnaast voeren we met andere gemeenten een lobby naar het Rijk om structureel meer geld voor de jeugdhulp beschikbaar te krijgen."

Actie

Vorige maand nog voerden medewerkers in de jeugdzorg actie in Den Haag tegen onder meer de bezuinigingen waarmee de jeugdzorg wordt geconfronteerd.  Opmerkelijk: bij die gelegenheid stelde directeur Lian Smits van Kompaan en de Bocht, de grootste aanbieder in de regio, dat geld 'meer geld niet de oplossing is'

De regio Tilburg investeert al extra geld voor preventieve maatregelen die dure jeugdhulp later moeten voorkomen. ,,Ook gaan we steeds meer zorg op maat inzetten, wat wil zeggen dat het soms beter is om in een totaal andere richting dan de jeugdhulp zelf naar een oplossing te zoeken. Zo kunnen we beter en sneller hulp bieden en ook onze kosten beheersen."

Voor Tilburg stelde de dit jaar aangetreden coalitie een transformatiebuffer in van 23 miljoen euro om voorziene tekorten op de WMO, de jeugdhulp en de Participatiewet te kunnen dekken. De partijen kwamen overeen dat ze nieuwe afspraken maken mochten zich halverwege deze periode  toch nog tekorten voordoen.