Volledig scherm
stockadr kliko afval vuil © Cris Sohier

Stijging afvalstoffenheffing Drimmelen: 'We zijn slachtoffer van ons eigen succes'

MADE - Gemeente Drimmelen verwacht 2018 af te sluiten met een financieel overschot. Voor 2019 is de begroting heel wat minder rooskleurig: Drimmelen lijkt af te stevenen op een tekort van 1,8 miljoen euro. 

Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door een lagere bijdrage vanuit het rijk. "Dat wordt voor veel gemeenten een probleem", geeft wethouder Harry Bakker aan. "We zitten gelukkig ruim in onze reserves en het meerjarenperspectief is positief." 

Minder geld over

De najaarsnota toont voor 2018 een geraamd financieel overschot van 146.000 euro. Toch denkt het college uiteindelijk minder geld over te houden. Ook hierin speelt de lagere jaarlijkse bijdrage van het rijk een grote rol. 

Met de najaarsnota legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en het financieel effect daarvan tijdens de eerste acht maanden van 2018. De gemeenteraad is positief over de aanpak van het college, maar heeft toch een aantal kritische noten. 

Hoofdpijn

Sarien Hoevenaar (CAB) geeft aan inmiddels flinke hoofdpijn te hebben van de najaarsnota en de toekomstige begroting. "Het verkopen van gemeentelijke bezittingen houdt een keer op." 

De rooskleurige cijfers van de najaarsnota zijn immers voor een groot deel te danken aan de verkoop van gemeentelijke bezittingen. Bakker: "Van die opbrengst is een deel aan de reserves toegevoegd. De rest wordt onder meer gebruikt voor het opknappen van de buitenruimte, zoals de damwanden."

Quote

Het verkopen van gemeente­lij­ke bezittin­gen houdt een keer op.

Sarien Hoevenaar

Ook de stijging van de afvalstoffenheffing roept vragen op bij de raad. "Het lijkt erop dat we slachtoffer worden van ons eigen succes", merkt Petra Kimmel (VVD) op. "De inwoners scheiden het afval ontzettend goed en moeten nu toch meer gaan betalen. Daarom moet de oorzaak goed worden uitgelegd, want het zou jammer zijn als de afvalscheiding door de inwoners hierdoor afneemt." 

Kostendekkende tarieven

Wethouder Vissers zit flink met het afvaldossier in zijn maag. "Zowel opbrengsten als kosten vallen tegen en het kabinet heeft voor 2019 bepaald om de belasting op de verwerking van restafval te verdrievoudigen. Ons uitgangspunt is om kostendekkende tarieven te hanteren. Daar nemen we begin november een besluit over."

Onoplosbaar dossier

De raad heeft daarnaast zorgen over de budgettaire houdbaarheid van de jeugdzorg. "Een onoplosbaar dossier", noemt Gijs Broeders (Gemeentebelangen) de ingewikkelde kostenpost. Wethouder Vissers geeft aan dat jeugdzorg zeker zijn aandacht heeft. 

"Onze jeugd moet de best mogelijke zorg krijgen. Als ik daarvoor terug moet naar de raad om meer budget te krijgen, zal ik dat zeker doen."