Stap verder in aanpak Bromtol

Jamaica Vink 

OOSTERHOUT - Oosterhout kan verder met de reconstructie van de bromtol.  Een meerderheid van de gemeenteraad heeft deze week ingestemd met het benodigde bedrag, 4,25 miljoen. De oppositie stemde tegen; de vijf partijen zijn nog steeds fel tegen het al eerder gekozen plan, want: 'slecht voor Den Hout', 'geen oplossing' en 'te duur'. 

De reconstructie houdt in dat de bromtol wordt omgevormd tot een
 turborotonde, die niet meer aansluit op de Stelvenseweg. De gemeente creëert een nieuwe ontsluiting vanaf de Stelvenseweg, langs het watertje De Vliet, op de Weststadweg. Op de Weststadweg komt verder nog een extra aansluiting vanuit het bedrijventerrein. Kruispunt Hespelaar en Haasdijk krijgt tot slot verkeerslichten.

Grootste discussiepunt tijdens de raadsvergadering was de aanleg van de 'nieuwe Stelvenseweg'. Hiervoor moeten particulieren gronden verworven worden. Lukt dat niet voor de start van het project? Dan wordt, zo heeft het college besloten, tóch gestart met de rotonde. Dat valt bij met name PvdA niet in goede aarde. De partij is bang dat, als het niet lukt de gronden in bezit te krijgen, er helemaal geen nieuwe weg komt. Anton van Opzeeland (PvdA): "Dat is slecht voor de leefbaarheid van Den Hout. En evenementen als de Jaarmarkt komen in gevaar, omdat ze zonder goede ontsluiting niet meer aan de voorwaarden voor een vergunning voldoen." 

Mark Vissers (SP, verkeer) ziet geen obstakels  voor de Jaarmarkt. Vissers: "
Het evenement zal niet belemmerd worden door de werkzaamheden aan rotonde." Ook doet hij de toezegging dat de nieuwe Stelvenseweg er hoe dan ook komt. 

Met het akkoord vanuit de raad kan het college verder met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Dat plan moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. Hierop kunnen inwoners vervolgens een reactie indienen. Het is de bedoeling dat de reconstructie uiteindelijk in 2018 of 2019 start.