Volledig scherm
De ingestorte schuur aan de Streeplandsedijk. © Marcel Otterspeer / pix4profs

Slapen in pipowagen of wijnvat in voormalige boerenschuur Lage Zwaluwe?

LAGE ZWALUWE - Een ecologische groepsaccommodatie waar je kunt slapen in pipowagens of zelfs wijnvaten. Akcer (51) Heijkoop heeft samen met zijn vrouw Annette (45) toeristische plannen met hun schuur aan de Streeplandsedijk in Lage Zwaluwe.

Maar mag dat wel in een gebied met agrarische bestemming? De gemeente Drimmelen maakt er een pilotproject voor de nieuwe Omgevingswet van. Op 18 januari stortte de schuur van de boerderij aan de Streeplandsedijk 8 tijdens een storm volledig in. De brokstukken zijn inmiddels opgeruimd en de schuur mag herbouwd worden.

Recreatie

De familie Heijkoop was al langer van plan ‘iets met recreatie’ te gaan doen. ,,Nu we een nieuwe schuur mogen bouwen, kunnen we daarmee wellicht gelijk onze plannen realiseren”, zegt Heijkoop. ,,We willen dat onze accommodatie ook geschikt is voor mindervaliden.”

Strikte regels

Hij hoopt in 2020 te mogen openen. Het perceel heeft echter een agrarische bestemming. Eerder wees de gemeente Drimmelen initiatieven die niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied passen af. Toch wil het college met het oog op de Omgevingswet onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het plan. 

Er wordt dan vooral gekeken naar de meerwaarde van het initiatief en minder naar de strikte regels. ,,Het plan past bij de toeristische en recreatieve ambities van onze gemeente”, zegt wethouder Jan Willem Stoop. ,,Ik denk dat we het daarom een kans moeten geven.” 

Quote

Nachtelij­ke werkzaamhe­den en een mestlucht horen nou eenmaal bij het platte­lands­le­ven. De boerenacti­vi­tei­ten moeten gewoon doorgaan

Akcer Heijkoop

Wethouder Stoop heeft aan de raad een tussenvoorstel gedaan: ,,We komen bij jullie terug met een voorontwerp en maken van dit project een pilot voor de Omgevingswet. Afgevaardigden uit de landbouwsector en directe omgeving praten mee.” Alle partijen zijn daarmee akkoord gegaan.

Mestlucht

De vestiging van een groepsaccommodatie heeft volgens het college geen negatieve effecten op agrarische functies en ontwikkelingen in het gebied. Toch zijn een aantal raadsleden huiverig voor toekomstige beperkingen van de agrarische activiteiten door de nabijheid van recreatie. ,,Niet nodig”, zegt Heijkoop. ,,Nachtelijke werkzaamheden en een mestlucht horen nou eenmaal bij het plattelandsleven. De boerenactiviteiten moeten gewoon doorgaan.”

De schuur van de boerderij aan de Streeplandsedijk in Lage Zwaluwe stortte tijdens een storm in januari in. De eigenaren hebben nu andere plannen met deze locatie. Foto marcel otterspeer/pix4profs