Volledig scherm
Burgemeester Stefan Huisman tijdens een raadsvergadering, geflankeerd door de toenmalige raadsgriffier. © CHARLOTTE AKKERMANS

Seksuele misdragingen leiden tot val van Stefan Huisman

Seksuele misdragingen hebben geleid tot de val van Stefan Huisman. Nadat de burgemeester van Oosterhout afgelopen vrijdag plotseling aftrad, hebben diverse vrouwen BN DeStem verteld dat ze de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geweest van deze vorm van ‘grensoverschrijdend gedrag’ door Huisman. Op een personeelsfeest in december zou iets soortgelijks zijn voorgevallen. 

Huisman gaf vrijdag zelf twee redenen voor zijn abrupte vertrek: hij zou tijdens dat personeelsfeest te veel alcohol hebben gedronken terwijl hij piketdienst had én er zijn verklaringen afgelegd door mensen die zich ‘beschadigd kunnen voelen voor zijn grensoverschrijdende gedrag’. Wie die verklaringen heeft afgelegd, bij wie en wat daar in staat, is overigens nog niet duidelijk.

Maar hoe dan ook blijkt dat de burgemeester zich verschillende keren heeft bezondigd aan seksueel laakbaar gedrag. BN DeStem heeft diverse vrouwen gesproken die onafhankelijk van elkaar verklaren dat ze ongewild door Huisman zijn betast. Er zijn getuigen die zeggen dat het vaker is gebeurd. 

Gebeurtenissen tijdens het feest bij de ijsbaan op de Markt in december zouden de druppel zijn die de emmer hebben doen overlopen. ,,Het is toch bizar dat iemand in zo’n publieke functie jarenlang met dit gedrag is weggekomen’’, zegt een van de vrouwen die Huismans gedrag aan den lijve heeft ondervonden.

Quote

Een persoonlij­ke aangelegen­heid, die niet in de politieke sfeer moet worden getrokken.

Walther Hoosemans, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Oosterhout

Afgezien van een korte verklaring heeft de burgemeester, ondanks verschillende verzoeken, besloten om zijn kant van het verhaal niet naar buiten te brengen.

Hetzelfde gaat op voor gemeenteraad en college: zij hebben de afspraak gemaakt om niet met details naar buiten te treden. Alleen de vervangend raadsvoorzitter, fractievoorzitter Walther Hoose­mans van Gemeentebelangen, is aanspreekbaar. Hij beperkt zich tot de mededeling dat de val van Huisman wordt beschouwd als persoonlijke aangelegenheid, die niet in de politieke sfeer moet worden getrokken. 

Begrip

Commissaris van de Koning Wim van de Donk wil niet dieper ingaan op de gang van zaken. Hij zegt dat Huisman zélf heeft besloten om op te stappen. Voor dit besluit heeft Van de Donk ‘begrip’.

De opgestapte VVD’er vervalt overigens niet meteen in de bijstand. Volgens zijn woordvoerster krijgt Huisman een uitkering op grond van ‘de wettelijke regeling’. 

De burgemeester wil ondanks aandringen van BN DeStem niet reageren op de beschuldigingen. Volgens zijn woordvoerster blijft hij bij zijn statement.

Heeft u ook ervaringen waar u met ons over wilt praten? Meld u dan op internet@bndestem.nl. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement