Volledig scherm
© Thinkstock

'Schulden eerder aanpakken' in Oosterhout

OOSTERHOUT - Het moet voor mensen met betalingsachterstanden makkelijker worden om financieel advies of hulp bij het aflossen van schulden te vragen. Het is een van de maatregelen van het nieuwe plan Schuldhulpverlening 2017-2020 waarmee het college van B en W Oosterhout hoopt te voorkomen dat schulden zich ophopen en dat problemen te ingewikkeld worden.

,,Preventie is er op gericht dat inwoners eerder hulp zoeken. In een eerder stadium zijn schulden nog relatief klein en daardoor makkelijker, met minder financiële inzet en inspanning, op te lossen", zo schrijft het college in de nota die in februari in de gemeenteraad behandeld wordt.

Hulpvragen
Gemiddeld kloppen jaarlijks ongeveer vierhonderd mensen bij de gemeente aan met financiële hulpvragen. Om mensen te verleiden zich eerder te melden, kunnen inwoners terecht bij gratis inloopspreekuren in de activiteitencentra Dommelbergen, Bunthoef en Slotjes of bij het Budget Advies Centrum in het stadhuis of online bij www.schuldendebaas.nl.

De gemeente wil ook nauwer samenwerken met maatschappelijk werk, sociale wijkteams en woningcorporatie Thuisvester om schulden vroeg te signaleren. De woningcorporatie zag het aantal mensen met huurachterstanden in de afgelopen jaren toenemen van 597 in 2013 tot 725 in 2016. Thuisvester ziet dan ook zeker meerwaarde in dit nieuwe beleid. ,,Snel ingrijpen leidt tot minder hoge schuldenlast en nauwe samenwerking is daarbij van groot belang", aldus de woordvoerder.

Vooruitgang
Uit onderzoek door de rijksoverheid blijkt dat gemeenten sinds de invoering van de Wet schuldhulpverlening in 2012 vooruitgang boeken bij het aanpakken van schulden. Nog niet alles loopt goed. Zo moet er meer aandacht komen voor zzp'ers, jongeren, weinig redzame mensen en laaggeletterden.

Voor die laatste groep zoekt de gemeente aansluiting bij het Taalhuis van bibliotheek Theek5. ,,Het Taalhuis gaat dit voorjaar open", zegt programmamanager Hans Hooft.

,,Wat ons betreft gaat het het digi-Taalhuis heten, want we kunnen laaggeletterden zowel met internet als met formulieren, kranten en boeken helpen. We geven cursussen en workshops, maar iemand kan bijvoorbeeld ook een Taalmaatje krijgen die helpt bij het lezen van formulieren."