Volledig scherm
‘Criminele’jachthaven Hermenzeil, die de gemeente Geertruidenberg heeft opgekocht en nu weer in de verkoop gaat doen. © foto Arie Kivit

‘Rijk moet meebetalen aan jachthaven Hermenzeil’

GEERTRUIDENBERG De gemeente Geertruidenberg gaat een rekening neerleggen bij het rijk om bij te dragen aan de kosten voor de verkoop van jachthaven Hermenzeil. Dat zei wethouder Kevin van Oort donderdagavond tijdens de raadsvergadering over de verkoopprocedure.

,,Wij hebben het lef gehad om deze haven uit criminele handen te houden en heel veel kosten te maken. Als het rijk zo hamert op de strijd tegen  ondermijnende criminaliteit dan zien wij graag een stukje ondersteuning terug. "

Die verkoop van de jachthaven in Raamdonksveer wordt hoe dan ook verliesgevend. Geertruidenberg heeft samen met de provincie de failliete haven aangekocht voor 1,75 miljoen euro. Dat is inmiddels al een jaar geleden. De beveiligingskosten lopen al in de tonnen. ,,Het is niet realistisch te denken dat wij het aankoopbedrag plus de gemaakte kosten eruit zullen halen", antwoordde Van Oort op vragen vanuit de raad.

Quote

Het is niet realis­tisch te denken dat wij het aankoopbe­drag plus de gemaakte kosten eruit zullen halen

Kevin van Oort, wethouder Geertruidenberg

Ook moet er nog een bodemonderzoek worden gestart. Het laatste onderzoek dateert van zo'n 20 jaar geleden. Van Oort: ,,Wij weten niet of een sanering nodig is en of wij dat gaan betalen. Het hangt ervan af wat er uit komt.” In de koopovereenkomst wordt hierover nog wel een ontbindingsclausule opgenomen. 

Geertruidenberg heeft er veel voor over om een goede koper te vinden. Die partij moet vooral betrouwbaar zijn. Een sociale beoordelingsommissie selecteert de eerste vijf kandidaten op ondermeer kwaliteit en ervaring. Nadat zij zijn gecreend mogen zij verder werken aan een ondernemingsplan. 

1 Euro

Moct ondanks die ingebouwde garanties de nieuwe eigenaar de afspraken niet nakomen en er een potje van maken  wat doe je dan, vroeg Jeroen Gerards van Morgen! Hij stelde voor om in de verkoopovereenkomst een clausule op te’nemen dat de gemeente de haven dan voor 1 euro terug kan kopen. Van Oort zei niet te weten of dat juridisch mogelijk is. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je als gemeente het eerste recht van koop hebt‘’.

Igor van Nunen van Keerpunt 74 uitte kritiek op de voorselectie die de door de beoordelingscommissie wordt gedaan. ,,Als zij de nummers 1 tot en met 5 kiezen hoe weten wij dan of de aanbieders 6 of 15 ook niet met een goed idee zijn gekomen?". Dat de raad het werk van die commissie niet over moet doen, wilde bij hem niet in. ,,Ik wil graag weten waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt”. ‘Van Oort zei dat hij die stukken dan mogelijk vertrouwelijk kon inzien. 

Over twee weken neemt de raad een definitief besluit over de voorgestelde verkoopprocedure.