Volledig scherm
Verkeersstromen 's Gravenmoer.

Regen van moties in raad Dongen

DONGEN - Er moet een plan van aanpak en planning  komen voor het verkeersplan voor ’s Gravenmoer. Die motie van PvdA, VPD, VVD en D66 werd gisteravond aangenomen door de gemeenteraad van Dongen.

De Dongense gemeenteraad wil zo voorkomen dat de dorpelingen voor verrassingen komen te staan bij de aanpak van alle afzonderlijke straten. Volgens de indienende partijen hebben de inwoners behoefte aan zo’n planning. De aanpak van de wegen moet zo worden uitgevoerd dat het mogelijk is om bepaalde werkzaamheden te combineren.

Jeugdzorg

Het is was één van tien moties die werden behandeld door de raad. Ook een motie van de VPD, VVD en PvdA over de jeugdzorg en de WMO werd aangenomen. De partijen roepen het college in deze motie op de gemeenteraad per kwartaal te informeren over de voortgang van invoering van de maatregelen die genomen worden om de tekorten op dit terrein op te lossen. Ook de effecten van de maatregelen op de kwaliteit van de zorg moet periodiek in kaart worden gebracht. 

Een motie van VVD, VPD, PvdA, D66 en CDA over de gemeentelijke belastingen werd eveneens aangenomen.Daarin roepen de partijen het college op de sytsematiek van aanvraag en toekennen van kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor 1 maart te evalueren. Dit systeem werd enkele jaren geleden sterk vereenvoudigd.  Een motie van dezelfde partijen over de vereenvoudiging van de procedure om vergunningen voor evenementen aan te vragen kwam ook de raad.

Noorderlaan

Een motie van alle partijen over een effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad werd aangenomen. Dat geldt ook voor een motie van VVD, VPD, PvdA en CDA over de Noorderlaan. Die werd unaniem aangenomen. De Dongense gemeenteraad wil met deze motie bereiken dat de Noorderlaan als bouwlocatie de steun krijgt van het provinciebestuur. Het college van burgemeester en wethouders moet zich daarvoor inzetten. 

De begroting zelf werd vorige week behandeld. De penibele financiële situatie van de gemeente Dongen baart de lokale politieke partijen in toenemende mate zorgen, zo bleek toen. Dongen voelt de tekorten die bij de jeugdzorg zijn ontstaan. Het gaat om anderhalf miljoen euro dat nu ten laste wordt gebracht van de financiële reserve van de gemeente. Ook de problemen bij Tuf Recycling zorgt voor onrust, want mogelijk moet de gemeente de kunstgrasmatten op het terrein ruimen. De vraag is wie dan voor de kosten gaat opdraaien. D66, Ouderenpartij en CDA stemden tegen de begroting. De overige partijen voor.