Raad Gilze en Rijen akkoord met 10 miljoen voor zwembad/sporthal

Gilze en Rijen - In een ingelaste vergadering heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen ingestemd met het vrijmaken van 10 miljoen euro voor de bouw van sporthal en zwembad. Daarmee kan de bouwopdracht deze maand nog worden gegund. 

Wie de bouw van de combinatie sporthal/zwembad Vliegende Vennen in Rijen gaat uitvoeren wordt dus in de loop van deze maand bekend. Er zijn twee kandidaten die een bod hebben uitgebracht. Maar voordat het college van B en W dit besluit kan nemen, is het nodig dat de raad instemde met de vrijmaking van het geld dat er al voor was gereserveerd. Daarmee kan naar verwachting eind eerste kwartaal 2017 de schop de grond in. Mocht deze termijn uitlopen, dan krijgt de exploitant daar geen extra vergoeding voor. 

De ingelaste raadsvergadering was nodig om de krappe tijdsplanning aan te kunnen houden. De bedoeling is namelijk dat zwembad en sporthal rond maart 2018 al klaar zijn. ''Anders zou het college moeten wachten tot de reguliere raadsvergadering van 26 december. Dan verlies je een maand in de planning, terwijl dat nergens toe dient'', licht gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans toe. Daarmee is het voorstel ook niet eerst in een commissievergadering behandeld. B en W vinden dat geen probleem omdat de betreffende commissie in feite in het voorjaar van 2016 in grote lijnen al had ingestemd met de toekomstige nieuwbouw.

De uitbater voor de nieuwe voorziening is Optisport Exploitaties. Dat neemt per 1 januari de exploitatie van het huidige bad Tropical over van Laco Gilze-Rijen, dat had gehoopt ook in de nieuwbouw door te mogen gaan. Bij de aanbesteding bleek echter dat Optisport het complex ook kon draaien zonder een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 29.000 euro. Dat scheelde een slok op een borrel.  Deze meevaller en een lagere rente dan verwacht compenseren een tegenvaller. De aankoop van grond voor de nieuwbouw kost  namelijk veel meer dan was verwacht. Uiteindelijk komen de totale kosten voor het nieuwe complex 14.000 euro per jaar lager uit dan in maart van dit jaar was verwacht. 

De VVD-fractie wilde onder meer weten hoe het zat met de verkeersafwikkeling bij het parkeerterrein en de fietsers op de Hannie Schaftlaan bij het nieuwe complex.   Het college stelt dat het definitieve plan hiervoor nog wordt opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met fietsers over Den Butter, door de wijk en langs de Hannie Schaftlaan, autoverkeer over de Hannie Schaftlaan en de looproutes voor de schoolkinderen.