Volledig scherm
© RGBStock

Problemen schoolverzuimers zwaarder

OOSTERHOUT - De problemen van leerlingen in de regio Oosterhout die vaak verzuimen worden steeds zwaarder. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016-2017 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Wethouder Robin van der Helm: ,,Het gaat om langdurig, hardnekkig, schoolverzuim waarbij sprake is van allerlei soorten problematiek." 

Schoolverzuim wordt steeds nauwkeuriger geregistreerd. Dat zorgt ervoor dat problemen beter zichtbaar worden. Wethouder Robin van der Helm (Onderwijs): ,,Nu leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders meer en meer op de scholen aanwezig zijn, in bijvoorbeeld zorgadviesteams, wordt de achterliggende problematiek van verzuim meer zichtbaar." Deze problemen kunnen zeer divers zijn zoals leerproblemen, handicaps, psychische problemen en gezinnen met 'meervoudige problematiek'. 

Prioriteit

Quote

Voor een groot deel van de kinderen is er alsnog een schoolin­schrij­ving of vrijstel­ling gekomen."

Wethouder Robin van der Helm (Oosterhout).

Zo werden in Oosterhout in het afgelopen schooljaar 37 kinderen niet bij een school ingeschreven. Het jaar daarvoor ging het nog om 26 gevallen. Van der Helm: ,,Voor een groot deel van de kinderen is er alsnog een schoolinschrijving of vrijstelling gekomen: zestien leerlingen zijn teruggegaan naar school, negen kinderen hebben een vrijstelling van onderwijs gekregen, twee leerlingen hebben een proces verbaal of HALT verwijzing gekregen en vier zijn er verhuisd. De aanpak van absoluut verzuim heeft de hoogste prioriteit." 

Klachten

In Drimmelen werden vier kinderen niet ingeschreven. Na ingrijpen van de leerplichtambtenaar gingen er twee alsnog naar school. In Geertruidenberg stonden vijf kinderen niet ingeschreven. Drie daarvan zitten nu in de schoolbanken. In Werkendam gingen maar liefst 22 kinderen niet naar school. Ook hier is opgetreden.  Drie gaan er nu naar school, anderen zijn verhuisd of hebben een vrijstelling gekregen. Vrijstelling van onderwijs kan gegeven worden als er sprake is van psychische of lichamelijke klachten of bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van buurtscholen. De meest gebruikte vrijstelling in deze regio is een vrijstelling op grond van het volgen van onderwijs op een school in het buitenland. Ruim 900 kinderen wonen in deze regio, maar volgen in België onderwijs. 

Spijbelen

Het aantal spijbelgevallen dat door Leerplicht is aangepakt is in Oosterhout gedaald van 352 naar 270. Dit is een daling ten opzichte van vorig schooljaar. Ook zijn er minder scholieren die voortijdig van school gaan. In Drimmelen 24, Geertruidenberg 20, Oosterhout 62 en in Werkendam 28. Laatstgenoemde cijfers, de meest recente, zijn van het schooljaar 2015-2016. De gegevens zijn afkomstig van het Regionaal Bureau Leerplicht waar achttien gemeentes in West-Brabant onder vallen, met uitzondering van Gilze en Rijen en Dongen die bij Tilburg zijn ingedeeld. 

Positief

Ondanks de toename van de zware gevallen bij de verzuimers is de wethouder positief gestemd. Van der Helm: ,,De resultaten zijn goed, we krijgen steeds meer grip op voortijdig schoolverlaten. We weten wat er aan de hand is met de jongeren die uitvallen en de regionale samenwerking werpt zijn vruchten af. Vijf jaar geleden zijn de 18 West-Brabantse gemeenten gaan samenwerken op het gebied van leerlingenadministratie. Ieder jaar weer vindt er verfijning plaats en krijgen we meer zicht op groepen jongeren, zoals de afgelopen jaren op de 18 plus jongeren. We zien dat voortijdig schoolverlaten en verzuim afneemt en dat er in samenwerking oplossingen gevonden worden voor jongeren in complexe situaties." Voor het komende schooljaar willen de gemeentes het voortijdig schoolverlaten verder terugdringen en wordt er onderzocht of er meer trajecten kunnen worden ingekocht voor kwetsbare jongeren.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement