Volledig scherm
Dees Melsen, VVD: "Mensenmoeten zelf weten wat ze met de bomen in hun tuin doen."

Particulieren in Oosterhout mogen bomen in eigen tuin gewoon kappen

Het afschaffen van de velvergunning heeft geen betrekking op monumentale bomen. Die blijven beschermd.

OOSTERHOUT - Particulieren die in hun tuin een boom hebben, die langzaam maar zeker te groot is geworden, te veel rommel geeft of om wat voor reden dan ook in de weg staat, kunnen onmiddellijk de houthakker bestellen. Een kap- of velvergunning aanvragen bij de gemeente Oosterhout is niet langer een verplichting. De enige restrictie is dat de boom niet voorkomt op de lijst van monumentale bomen in de gemeente.

Niet alle partijen waren het eens met het initiatiefvoorstel van VVD, CDA, D66 en Gemeentebelangen, om de velvergunning voor particuliere bomen af te schaffen, zo bleek dinsdag in de gemeenteraad. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met een nipte meerderheid: 17 stemmen voor en 14 tegen.

Dees Melsen, fractievoorzitter van de VVD, wijst erop dat velvergunningen een enorme papierwinkel met zich meebrengen en dat in 99 procent van de aanvragen de vergunning gewoon verleend wordt. "Wij willen een eenvoudig, helder boombeleid. Mensen moeten zelf weten wat ze met de bomen in hun tuin doen. Wij moeten vertrouwen hebben in de eigen keuze van burgers."

Monumentale bomen vallen buiten de regeling, legt Melsen desgevraagd uit. "Monumentale bomen op privéterrein zijn beschermd en dat blijft ook zo. (...) We hanteren daarbij de lijst van 2010. Er zijn criteria voor het vaststellen van wat een monumentale boom is. Die criteria worden door ons gehandhaafd."

D66 is een van de initiatiefnemers van het voorstel. Dat wekt de verbazing op van Anton van Opzeeland van de PvdA. "Drie jaar geleden was D66 nog tegen het verruimen van de velvergunning." Van Opzeeland wil van fractievoorzitter Marleen Hemmer van D66 weten waar deze ommezwaai vandaan komt.

Hemmer: "Er is veel veranderd in onze fractie. We zijn over dit punt anders gaan denken na de discussie intern. Wij vinden nog steeds dat de natuur beschermd moet worden. Maar dit kunnen de burgers prima zelf." Uiteindelijk besluit alleen Geeta Nanda tegen het intiatiefvoorstel van de eigen partij te stemmen.

Cees Noltee van Groen Brabant spreekt zich uit tegen het initiatiefvoorstel: "Door de klimaatverandering hebben we meer last van zware regenbuien. Deze piekbuien geven wateroverlast. Bomen nemen vocht op. Bovendien hebben ze een positieve invloed op onze leefomgeving. Door het afschaffen van de kapvergunning ontneem je anderen ook de mogelijkheid om bezwaar te maken."

Noltee dient een motie in met als voornaamste doel het doorvoeren van maatregelen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan, met de focus op leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. GroenLinks, PvdA en GBV steunen de motie, maar deze wordt met 14 stemmen voor en 17 tegen verworpen.