Oostquartier mag alleen tappen tijdens activiteiten

OOSTEIND - Na vijf jaar vol rechtszaken gaat het drama rond het Oostquartier in Oosteind zijn laatste fase in. Voor zowel de gebruikers als de buren van het dorpshuis is er eindelijk duidelijkheid na de definitieve uitspraak van de Raad van State.  

Burgemeester Stefan Huisman is tevreden over de uitspraak eind december 2016 van de Raad van State over geluidsoverlast, handhaving en horeca-activiteiten in het Oostquartier. Huisman: ,,Het is nu voor alle partijen duidelijk. De Raad van State bevestigt dat er in de Huiskamer ondersteunende horeca mogelijk blijft. Er is ook nooit sprake geweest van illegale horeca in het Oostquartier. In alle dorpshuizen, activiteitencentra, culturele centra en sportkantines in Oosterhout is de horeca ondersteunend en niet primair. Het betreft een speciale vergunning op basis van de Drank- en Horecawet voor instellingen die een ander hoofddoel hebben dan het uitbaten van horeca." In De Huiskamer mag tijdens activiteiten drank geschonken worden: dat kan een muziek- of theateravond zijn, een kaartavond of een repetitie. Als er geen activiteiten zijn, of ze zijn afgelopen, dan mag er geen drank geschonken worden.

Over het Oostquartier is lang geprocedeerd. De buren van het gemeenschapshuis werden horendol van de orkesten die in 2012 in de niet geïsoleerde Huiskamer repeteerden en vroegen de burgemeester om te handhaven op de geluidsoverlast. Huisman stelde daarop een verbod in op het houden van muziekrepetities. Nadat de Huiskamer geïsoleerd was, werd het verbod in 2013 weer opgeheven. Met de definitieve uitspraak heeft de Raad van State de gemeente ook op dit punt in het gelijk gesteld. 'De burgemeester heeft ervan mogen uitgaan dat nu de geluidhinder is beperkt, het aantal en de ernst van incidenten voor het Gemeenschapshuis ook zal afnemen', zo schrijft de rechtbank in haar vonnis

Ook de advocaat van de buren, Roelof Zomer, heeft begrip voor de uitspraak van de rechtbank. Zomer: ,,Er is nu duidelijkheid. Het Oostquartier is uitsluitend bedoeld voor maatschappelijke doeleinden. Er zullen hierover geen nieuwe rechtszaken meer worden aangespannen door de buren. Alleen de civiele zaak over de claim voor de geleden immateriële schade dient nog."