Volledig scherm
Het Jongeren Preventie team van Surplus loopt een ronde door de wijk om andere jongeren aan te spreken op vuurwerkgebruik. De foto is gemaakt in 2017. © Joyce van Belkom

Oosterhout gaat zorg en welzijn kritisch bekijken

OOSTERHOUT - Hoeveel zorg en welzijn hebben Oosterhouters nodig? De gemeente Oosterhout gaat alle zorgtaken die welzijnsorganisatie Surplus voor Oosterhout uitvoert op een rijtje zetten. Een motie van GroenLinks die duidelijkheid moet scheppen over de  lusten en lasten van de zorgverlening werd woensdagavond unaniem aangenomen.

Bezuinigingen

Quote

Het is een natuurlijk moment om alles te bekijken.”

Wethouder Zorg en Welzijn Clèmens Piena.

Aanleiding voor de motie zijn bezuinigingen die het college van B en W aan Surplus wil opleggen. Zo wordt er onder meer 99.000 euro bezuinigd op de inhuur van een jongerenwerker, verder een efficiencykorting van 150.000 euro en een bezuiniging van 10.000 euro op het dementieproject. 

In 2020 loopt het contract met Surplus af

Sectormanager Anja Hartmans van Surplus begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar de manier waarop dat gebeurt, is slecht gevallen. Ook omdat Surplus veel taken uitvoert waar geen vergoeding voor wordt gegeven. ,,We willen weten welke taken de gemeente Oosterhout op het gebied van Welzijn dient uit te voeren, welke organisatie hier het beste bij past en tegen welk budget de taak wordt uitgevoerd”, zegt Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks). En daar zijn alle partijen het mee eens. Wethouder Clèmens Piena (Zorg en welzijn): ,,In 2020 loopt het contract met Surplus af en dit jaar het contract met het Sociaal Wijkteam. Het is een natuurlijk moment om alles te bekijken.”

Jongerenwerker

Een amendement van GroenLinks om de jongerenwerker voor Surplus te behouden haalde het niet. ,,We hebben niet de luxe om ongebreideld jongerenwerkers in te huren", aldus wethouder Robin van der Helm. ,,Deze jongerenwerker levert goed werk. We hebben extra geld uitgetrokken om hem in te huren. We vinden echter dat dat een taak van Surplus is en dat hij bij het reguliere jongerenwerk van Surplus moet komen. Daar gaan we met hen over in gesprek.”