Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de sportvelden in de gemeente Dongen. Sportpark De Biezen gezien vanuit de Le Corbusierstraat.
Volledig scherm
Er is onderzoek gedaan naar de toekomst van de sportvelden in de gemeente Dongen. Sportpark De Biezen gezien vanuit de Le Corbusierstraat. © Foto Pix4Profs/Jan Stads

Onderzoek: ‘Geen reden voor verplaatsing De Biezen’

DONGEN - Er is geen noodzaak om het Dongense sportpark De Biezen in de toekomst te verplaatsen. Dat blijkt uit een ‘ruimtelijke scan’ die de basis vormt voor een visie die het college van burgemeester en wethouders gaat opstellen.    

Dat zegt wethouder René Jansen in een gesprek over de gemeentelijke sportterreinen. De Biezen wordt bespeeld door voetbalclub VV Dongen. 

Enkele jaren geleden was er sprake van een verhuizing van De Biezen en gebruiker VV Dongen naar een andere locatie. Op het terrein van De Biezen zouden woningen worden gebouwd, maar dit plan strandde doordat het gemeentebestuur en de betreffende projectontwikkelaar het niet eens konden worden. Als nieuwe locatie was de Noorderlaan in beeld, maar daar stuitte het plan op veel bezwaren.

Volgens wethouder Jansen is het de bedoeling om in de op te stellen visie duidelijkheid te scheppen voor de langere termijn. VV Dongen kan volgens hem ‘prima vooruit’ op de huidige  locatie.  Wel tekent Jansen daarbij aan dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om een besluit te nemen over de sportterreinen en dus ook over de speellocatie van VV Dongen.  

VV Dongen

Voorzitter Angela Jansen van VV Dongen: ,,We hoeven niet zo nodig te verhuizen, maar er moet wel gezocht worden naar de huidige capaciteitsproblemen bij VV Dongen. We hebben nu een hoofdveld, twee andere wedstrijdvelden van gras en een kunstgrasveld. Dat is niet voldoende. Het kunstgrasveld is na tien jaar aan vervanging toe. Als een veld in de winter wordt afgekeurd, hebben we een probleem. Daarnaast zijn er parkeerproblemen.’’    

Of de sportterreinen eigendom blijven van de gemeente Dongen is maar helemaal de vraag. Jansen: ,,Nu zijn de opstallen van de sportclubs geprivatiseerd en is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud aan de sportvelden, maar op de langere termijn is verdere privatisering niet uit te sluiten.’’

Voor de sport in Dongen is het streven om tot meer samenwerking te komen tussen de verschillende clubs. Het gaat om de voetbalclubs VV Dongen, DVVC, Olympia en ONI in ’s Gravenmoer, atletiekvereniging Atledo, tennisclub Bas Dongen en hockeyclub Liberty. ,,De clubs zijn allemaal levensvatbaar, maar na jarenlange stijgingen stabiliseren de ledenaantallen. Ik zie geen aanleiding om aan fusies te denken. Geforceerd fuseren, daar zie ik niets in.’’

Beweeglandschap

Het onderzoek naar de sport- en recreatieterreinen heeft de wat ongemakkelijke titel ‘Het Beweeglandschap 2039’ gekregen, omdat er ook naar wandel- en fietsvoorzieningen is gekeken. Dat alles is in kaartjes vervat in wat globale lijnen en pijltjes. ,,We willen een soort van beweegring rond Dongen leggen. Dat betekent dat verschillende wandel- en fietspaden met elkaar verbonden gaan worden. Zo ontstaat er een leisure-ring’’, zegt Jansen.

De onderzoekers stellen voor de sportclubs vast dat de komende twintig jaar lastig zullen worden doordat de ledenaantallen door de vergrijzing op den duur zullen dalen. Pluspunt is dat het verenigingsgevoel sterk ontwikkeld is. Samenwerkingsvormen waarbij de eigenheid van de clubs bewaard blijft en het aanbieden van nieuwe abonnementsvormen kunnen dat gevoel sterk houden. 

Vergrijzing 

Voor het toekomstige beweeglandschap van Dongen is het volgens Jansen van belang te kijken naar de demografische ontwikkelingen. De vergrijzing is in Dongen groter dan het landelijke gemiddelde: 16,7  en 16 procent. De demografische druk is in Dongen 73,2 procent, landelijk is dit 69,6 procent. De demografische druk geeft het aantal werkende mensen dat moet werken voor de jongeren en ouderen. Dergelijke cijfers zijn van belang om in te spelen op de toekomstige behoeftes als het gaat om sport en recreatie. 

Voor de binnensportlocaties geldt dat alleen sporthal De Salamander een bezettingsgraad van meer dan 50 procent heeft. De onderzoekers denken dat het onderhoud van de accommodaties in gevaar kan komen als de ledenaantallen van de clubs inderdaad dalen.