Ondanks ‘blamage’ en ‘creatief boekhouden’ mag wethouder Zwarts blijven na tonnen overschrijding

Wethouder Ariane Zwarts van Duurzaamheid en Milieu in Gilze en Rijen kreeg gisteren tijdens de vergadering van de commissie Ruimte forse kritiek op de overschrijding van het budget voor een nieuwe opzet van afvalinzameling. 

Alleen haar eigen partij Gemeentebelangen hield haar de hand boven het hoofd. Al kon ze niet alle punten naar tevredenheid pareren, toch wist ze zich staande te houden.

Het ging er soms bepaald onvriendelijk aan toe tijdens de bespreking van een memo van wethouder Zwarts, waarin staat hoe hoog het tekort opgelopen is bij het invoeren van een manier om afval in te zamelen in ondergrondse containers.

Fel

Volledig scherm
Wethouder Ariane Zwarts Gemeentebelang.

Kosten voor externe bedrijven vielen aanzienlijk hoger uit. Een bureau dat voor de begeleiding van het project zou zorgen was met 119.000 euro zelfs meer dan drie keer zo duur als geraamd. Maar ook is 231.000 euro uitgegeven voor werk dat binnen het ambtelijk apparaat is uitgevoerd, terwijl dat niet in de begroting opgenomen was.

Met name de woordvoerders van D66 en de VVD waren fel in hun bewoordingen. De PvdA liet zich evenmin onbetuigd, en vond bij monde van Peter von Meijenfeldt dat de wethouder zich niet gehouden had aan de verplichting om de raad tijdig en goed te informeren, en zich schuldig had gemaakt aan creatief boekhouden.

'Blamage'

Frits van Vugt van D66 nam opnieuw het woord 'blamage' in de mond, en kwam met een lange lijst van vragen. Hij hield wethouder Zwarts voor dat ze al veel eerder gewaarschuwd was voor een overschrijding van het budget, maar dat ze steeds had volgehouden dat daar geen sprake van was.

Quote

Mensen hebben zitten te slapen. De wethouder had aan de bel moeten trekken. Aan de voorkant is er wel degelijk een overschrij­ding van zes ton.

Hans Rutten

Hans Rutten van de VVD sprak van een ,,zeer onprofessionele manier van handelen.'' Over het feit dat in oktober van het vorig jaar duidelijk was dat de geraamde kosten fors overschreden zouden worden, zei hij: ,,Mensen hebben zitten te slapen. De wethouder had aan de bel moeten trekken. Aan de voorkant is er wel degelijk een overschrijding van zes ton. Je kunt niet inzetten op een voordeel omdat een aanbesteding goedkoper uitpakt. Ook als je rekent met een overschrijding van 270.000 euro, dan is dat nog steeds een kwart van het budget.''

Alles misgegaan

Jac Wouters van het CDA vroeg zich af hoe het project zó kon ontsporen. Hij stelde niet alleen vast dat er van controle geen sprake geweest was, maar dat bij de uitvoering bijna alles misgegaan was.

Wethouder Zwarts moest erkennen dat het aan controle ontbroken had. Ze betreurde het dat het project niet afgesloten kon worden met een positief resultaat. ,,Ook wij willen weten wat er de oorzaak van is. Daarom gaat de Rekenkamer onderzoek doen. We moeten dat afwachten voordat er een oordeel geveld wordt. Ik kan er nu niet de vinger op leggen waar we fouten gemaakt hebben. Ik wil er lessen uit leren. Ik betreur dat we financieel niet in control waren, maar het levert wel milieuwinst op.''

Dat er zaken onder het tapijt geschoven zouden zijn, zoals de VVD suggereerde, verwierp ze met kracht.