Volledig scherm
Huiselijk geweld. © Shutterstock

Nog te veel huiselijk geweld in Oosterhout

OOSTERHOUT - Om huiselijk geweld terug te dringen sluit Oosterhout zich aan bij het landelijke actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dat heeft het college van B en W bekend gemaakt. Wethouder Robin van der Helm: ,,De cijfers dalen niet zoals wij zouden willen. De aanpak moet scherper.”

Quote

Dat iemand een depressie heeft, kun je niet direct zien.”

Robin van der Helm, Wethouder Jeugd en jongerenwerk Oosterhout.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 200.000 mensen, onder wie 119.000 kinderen, slachtoffer van huiselijk geweld. Ook In Oosterhout blijven de cijfers hardnekkig aan de hoge kant. In 2018 kwamen er 617 meldingen binnen bij meldpunt Veilig Thuis. Alle meldingen worden onderzocht. In 184 zaken is door Veilig Thuis advies over de aanpak uitgebracht, 24 keer moest er nader onderzoek in het gezin plaatsvinden, 18 keer is bij onveilige situaties een gezinsregisseur aangesteld en 3 keer was de situatie zo onveilig dat er een interventieteam is ingezet. ,,Met de huidige aanpak worden goede resultaten gehaald, maar we willen de cijfers sneller omlaag krijgen. Daarom sluiten we als West-Brabant aan bij dit nieuwe programma”, zegt wethouder Robin van der Helm  (Jeugd en jongerenwerk).

Er valt nog veel te verbeteren

‘Geweld hoort nergens thuis’ is een methode om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te dringen en de schade ervan te beperken. Een van de onderdelen is om zo snel mogelijk signalen van huiselijk geweld op te pikken. Dat is een werkwijze die al jaren wordt toegepast, maar volgens Van der Helm valt er veel te verbeteren.

Veel signalen worden gemist

 ,,Het blijkt in de praktijk dat veel signalen gemist worden, omdat de meeste hulpverleners een deel van het probleem zien. Een politieagent die op huiselijk geweld afkomt, treedt op tegen de agressie. Dat het werkelijke probleem misschien een persoon met een zware depressie is, kun je niet direct zien. Hetzelfde kan gelden voor een leraar of een medewerker van de gemeente met klantcontact. Zij zien een deel van de problematiek. Met het nieuwe programma leren hulpverleners om verder te kijken. Als ouders binnen de geestelijke gezondheidszorg behandeld worden, kun je je als hulpverlener bijvoorbeeld afvragen hoe het met de kinderen van de mensen gaat. Als je eerder signaleert, kun je vaak erger voorkomen.”

Ambitie 

Het programma bevat onder meer een aanpak om geweld te stoppen, een speciale aanpak per doelgroep, huisverboden en trainingen voor hulpverleners en betrokkenen. Van der Helm: ,,Dat klinkt een beetje abstract, maar we gaan gewoon kijken hoe we dit in Oosterhout gaan invoeren. Onze ambitie moet zijn om huiselijk geweld op nul te krijgen. Ik vrees dat dat niet haalbaar is, maar het moet wel je ambitie zijn.”

https://www.veiligthuiswb.nl/

https://www.kindertelefoon.nl. Telefoon: 0800-0432.