Nieuwe Wmo-raad geeft burgers invloed

OOSTERHOUT - Een aantal Oosterhoutse burgers krijgt de kans om via een nieuwe adviesraad gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente over hulp in de huishouding, dagbesteding, jeugdzorg en andere Wmo-zaken. Na een sollicitatieprocedure nemen zeven Oosterhouters plaats in de Adviesraad Sociaal Domein. Zij kunnen meedenken over het beleid, klachten verzamelen, discussies organiseren en adviezen geven. De Adviesraad vervangt het Wmo-Platform dat in 2015 werd opgeheven. 

Oosterhouters die zich aanmelden moeten ervaring hebben op het gebied van jeugdzorg, de Participatiewet of maatschappelijke ondersteuning.  ,,We willen zoveel mogelijk mensen binnenhalen die zelf kennis en ervaring hebben met ondersteuning. Daarbij kun je denken aan ouderen met ondersteuning of aan ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen", zo laat de gemeentewoordvoerder weten. Om de raad onafhankelijk te houden, worden geen bewoners aangenomen die bij een zorgaanbieder werken of een politieke partij vertegenwoordigen. Bij het eerdere Wmo-Platform mocht dat wel. Niet alle Oosterhouters komen dus in aanmerking, maar dat neemt niet weg dat inwoners straks met tips, vragen en kritiek bij de raad terechtkunnen.

Het Ouderenplatform en het Gehandicaptenplatform nemen geen plaats in de nieuwe adviesraad.  ,,Het kan dat leden van het Ouderenplatform op persoonlijke titel solliciteren, maar wij zullen als Ouderenplatform niemand afvaardigen", zegt secretaris Jan Kuijpers. ,,Als er iets speelt waar ouderen bij betrokken zijn, laten we ons horen." Voorzitter Frans Huijsmans van het Gehandicaptenplatform volgt dezelfde koers: ,,Het kan een prachtige constructie worden, maar we volgen het kritisch. Wij verwachten dat het ingewikkeld wordt. Mensen die in de adviesraad plaatsnemen, krijgen veel op hun bordje."  

Leo Arnold, de vroegere voorzitter van het Wmo-Platform, vindt het jammer dat er geen medewerkers van zorgaanbieders in de raad mogen. Arnold: ,,Als er in het Wmo-Platform een probleem was met de zorg, dan kon dat vaak meteen aan tafel opgelost worden. Jammer dat dat niet meer kan. Zo gaat veel kennis en kunde verloren." Belangstellenden kunnen zich melden via de website van de gemeente.