De kruising van de Vijf Eikenweg en de Ketenbaan is al jaren onderwerp van discussie vanwege de vele ernstige ongelukken. Nu ligt er een plan om de gevaarlijke situatie aan te pakken.
Volledig scherm
De kruising van de Vijf Eikenweg en de Ketenbaan is al jaren onderwerp van discussie vanwege de vele ernstige ongelukken. Nu ligt er een plan om de gevaarlijke situatie aan te pakken. © Pix4Profs/Ron Magielse

Nieuw plan voor veiligere Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen

Een belangrijk hoofdstuk werd gisteravond bijgeschreven in het dossier Vijf Eikenweg (N631). Na maanden aan de overleg- en tekentafel werd er een voorkeursalternatief gepresenteerd aan de bewoners van Oosterhout en Gilze en Rijen: een rotonde.

Die oplossing moet bijdragen aan het doel dat de provincie Noord Brabant in samenwerking met de gemeentes Gilze en Rijen en Oosterhout en ProRail zich heeft gesteld: het veiliger maken van de provinciale weg N631 tussen Oosterhout en Rijen.

De informatieavond vond gisteravond plaats in het zalencomplex De Vijf Eiken aan de Oosterhoutseweg. De grote betrokkenheid van de bewoners bleek al meteen uit het feit dat er geen stoel onbezet was in de zaal.

Gevaarlijke situatie

De aanwezigen kregen een presentatie te zien, geleid door het advies en ingenieursbureau Antea Group, waarin de zeven nieuwe situaties werden belicht.

Als eerste kwam de kruising van de N631 met de Karolusstraat aan bod. Het links afslaande verkeer zorgt al jaren voor een gevaarlijke situatie. De weg wordt aangepast zodat dit niet langer mogelijk is.

Fietsoversteek

Een ander punt van aandacht waren de gevaarlijke situaties die fietsers dagelijks moeten trotseren. Op de oversteekplaatsen aan de Florijnstraat, Statenlaan en de Suraeweg zullen middenbegeleiders worden geplaatst, ook zullen de fietspaden waar mogelijk worden verbreed van 2 naar 2,5 meter.

Quote

Onze scholieren rijden in het donker naar school, terwijl er in Dorst om de tien meter een lantaarn­paal staat.

Henny Zwanen

Op de kruising Vijf Eikenweg- Ketenbaan en aan de kruising N631 met de Nassaulaan en de Broodbaan worden rotondes aangelegd. Als laatste werd de aanleg van een zogenaamde linksafstrook gepresenteerd op de kruising van de N631 met de Sportparkweg.

De aanwezigen in de zaal reageerden betrokken. Vanuit het publiek vroeg secretaris van Veilig Verkeer Nederland Henny Zwanen of er iets aan de verlichting kan worden gedaan aan de aardedonkere weg tussen Rijen en Oosterhout. ,,Onze scholieren rijden in het donker naar school, terwijl er in Dorst om de tien meter een lantaarnpaal staat."

Extra verlichting

Het antwoord van de provincie luidde dat het ecologisch niet verantwoord geacht wordt om in het buitengebied extra verlichting te plaatsen. Dat werd door de aanwezigen met weinig enthousiasme ontvangen. Het waren slechts enkele kritische noten die vanuit het publiek opborrelden.

Na de presentatie was het dringen geblazen in de achterzaal waar de tekeningen van de plannen werden gepresenteerd. Het samenwerkingsverband verwacht dat in 2020 de eerste schop de grond in gaat.