Volledig scherm
Natuurgebied ’'t Blik richting Oosterhout. Foto Pix4Profs/Jan Stads © Foto Pix4Profs/Jan Stads

Nieuw aanzien ‘Everdenberg’ en Blik

DONGEN/OOSTERHOUT - De natuur tussen Oosterhout en Dongen wordt heringericht. Burgers zijn uitgenodigd om met eigen visies en ideeën te komen. Veel is nog onzeker, maar vast staat dat het gebied een totaal ander aanzien krijgt. 

Volledig scherm
De natuur tussen Oosterhout en Dongen moet meer kwaliteit krijgen. Ter compensatie van de aanleg van de nieuwe N629. © Gemeente Dongen

Het plangebied bestaat de natuur van ’t Blik, de Duiventoren en het buitengebied tussen het Oosterhoutse bedrijventerrein Everdenberg en het dorp Oosteind. Het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor ’t Blik ten westen van Dongen is één van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Bouwen aan Dongen 2018-2022'. 

N629

Allesbepalend voor de herinrichting van het gebied is de nieuwe wegverbinding N629 tussen Dongen en Oosterhout. De aanleg van de nieuwe weg gaat gepaard met natuurcompensatie. De provincie Brabant is bij de herontwikkeling van de natuur betrokken mede omdat de nieuwe weg de Ecologische Hoofdstructuur aantast. De N629 moet landschappelijk worden ingepast. 

Waar in Twente en de Achterhoek alarm wordt geslagen vanwege de aantasting van het veelgeprezen coulissenlandschap gaat de natuur tussen Oosterhout en Dongen juist die kant op. Een beetje dan. Zo krijgt het gebied ten noorden van Everdenberg een mozaïeklandschap  door middel van bospercelen, laanbeplanting en houtwallen die dwars op de weg staan.   

Recreatie

Daarnaast wordt de natuur versterkt door versnippering tegen te gaan of ongedaan te maken. Er komen extra houtwallen, bospercelen en bomenrijen.  Ook wordt er in de recreatie geïnvesteerd door wandel- en fietsverbindingen aan te leggen. De gemeenten Dongen en Oosterhout trekken samen met de provincie 900.000 euro uit voor de plannen. 

Herinrichting van het gebied is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel van het gebied is in particulier eigendom, vooral aan de Dongense kant. Door samen te werken met grondbezitters en burgers hopen gemeenten en provincie naar eigen zeggen meer te kunnen doen dan voor de 900.000 euro normaal gesproken mogelijk zou zijn.       

Dromenlab      

Al eerder lanceerde de gemeente Dongen daarom het Dromenlab. In dit initiatief komen alle betrokken partijen samen om ideeën uit te wisselen. In deze aanpak is de gemeente een partner die particuliere initiatieven stimuleert, zo staat in een raadsinformatiebrief te lezen. De neuzen moeten uiteindelijk allemaal dezelfde kant op gaan wijzen.

In juni vorig jaar werd er voor het gebied ten westen van Dongen al een Dromenlab gehouden. Tientallen Dongenaren gaven gehoor aan de oproep om mee te denken. Zij kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van ondernemerschap, recreatie, natuur en ontspanning.