Volledig scherm
stockadr stockpzc politie uniform agent agenten pepperspray wapen pistool © Mariska Hofman/DG

Meer agenten in regio Dongemond

OOSTERHOUT - De politie Dongemond krijgt versterking. Volgens de Oosterhoutse burgemeester Marcel Fränzel komt er 7,2 fte bij. Dat zei hij deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering. In de Dongemond-regio werken momenteel ruim honderd agenten. 

Dat er uitbreiding komt, is niet verrassend. Al enkele maanden geleden maakte het Rijk bekend landelijk de capaciteit van de politie op te voeren: meer wijkagenten, meer rechercheurs en  meer specialisten tegen cybercrime. 

"Wij zijn blij dat we er relatief goed uitkomen", aldus Fränzel. Hij is tevreden over de versterking voor de politie Dongemond. Volgens hem moet in de regio nog worden bekeken waar deze extra capaciteit voor wordt gebruikt. "Dat kan cybercrime, ondermijning, jeugd- of watercriminaliteit zijn."

Minder tijd in de wijk

Vanuit de Oosterhoutse politiek is er vooral oog voor de rol van de wijkagent. "Het aantal wijkagenten moet op peil worden gehouden. Zij staan midden in de samenleving", stelt Walther Hoosemans (Gemeentebelangen). 

Gökhan Demir (GroenLinks): "We constateren dat de wijkagent steeds minder tijd heeft voor de wijk. Wat ons betreft is de wijkagent belangrijk om overtredingen en strafbare feiten eerder te constateren. Zo heb je zaken als huiselijk geweld en ondermijnende criminaliteit eerder op de radar."

"Zij zijn onze gouden oren en ogen in de wijk", erkent Fränzel. "Besteden wijkagenten 80 procent van hun werk in de wijk? Nee, dan gaat mijn vinger niet omhoog. Dat is niet ideaal. Daar moet aan gewerkt worden."

Quote

Het aantal wijkagen­ten moet op peil worden gehouden. Zij staan midden in de samenle­ving.

Walther Hoosemans, Gemeentebelangen

Tandje bij

Jan Peters (VVD) wijst op het belang van het RIEC, een regionaal expertisecentrum dat informatie verzamelt in de strijd tegen ondermijning. Hij vindt dat de fractievoorzitters regelmatig moeten worden bijgepraat over zaken waar het RIEC mee bezig is. "Denk aan de gebeurtenissen rond Lievenshove, pillenproductie of grote drugsvangsten. Daar zitten verhalen achter." 

Volgens Fränzel is Oosterhout 'een grote vragende partij' voor het RIEC. "Het RIEC heeft een geweldige rol gespeeld bij de scan van de zes recreatieterrein op ons grondgebied."

Peters benoemt ook de strijd tegen cybercriminaliteit. "De digitale wereld wordt steeds dominanter. Oneigenlijk gebruik van internet moet met kracht worden bestreden. Daar moet een tandje bij worden gezet." 

Quote

Oneigen­lijk gebruik van internet moet met kracht worden bestreden. Daar moet een tandje bij worden gezet.

Jan Peters, VVD Oosterhout